Diepte/Profielschouw maart 2021 Gebied IJssel

Gepubliceerd op 29 januari 2021

Schouwmeesters van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleren vanaf 1 maart 2021 of de watergangen in het gebied IJssel voldoende zijn onderhouden en schoongemaakt.
Bij het schonen moet u de sloot op de oorspronkelijke diepte terugbrengen en er voor zorgen dat het slootprofiel correct is. De vereiste diepte is 60 cm ten opzichte van het winterpeil. Incidenteel is de vereiste diepte niet haalbaar, bijvoorbeeld door harde bodem, wegzakken van kanten of talud. Onze schouwmeesters houden hier rekening mee. Ook moet u zorgen voor een goede staat van onderhoud van in de sloot aanwezige kunstwerken, zoals bruggen, duikers en dammen.

In de Legger Oppervlaktewateren 2018 is de onderhoudsplicht van watergangen geregeld.
Op onze website kunt u op een interactieve Leggerkaart de watergangen bekijken met daarbij de onderhoudsverplichtingen. Ga daarvoor naar http://www.hdsr.nl/ en type in de zoekbalk: “Leggers van watergangen en keringen” en klik daarna op de eerste zoekresultaat “Leggers van watergangen en keringen”. Klik vervolgens op; de Legger voor de oppervlaktewateren (geldig vanaf 1 mei 2019).

Sloten moeten voldoende schoon zijn, omdat anders de aan- en afvoer van water niet goed verloopt. Het land wordt dan te nat of te droog. Ook is een niet (goed) onderhouden sloot slecht voor het watermilieu omdat bij warm weer het water te weinig zuurstof bevat. Dit kan leiden tot sterfte van planten en dieren. Bij peilverlagingen is de diepte van de watergang nog eens extra belangrijk. De problemen die ontstaan bij onvoldoende waterdiepte komen dan versneld tot uiting.

Het onderhoud aan uw sloot, duiker of andere kunstwerken moet vóór 1 maart 2021 uitgevoerd zijn. Let u bij de werkzaamheden op planten en dieren in de sloot. Bescherm bijzondere planten en geef dieren de gelegenheid een ander heenkomen te vinden.

Wij stellen u nu reeds op de hoogte van de diepte-/profielschouw, zodat u de onderhoudswerkzaamheden in uw planning of bedrijfsvoering kunt meenemen.
Let op: behalve de diepte-/profielschouw vindt ook de jaarlijkse najaarsschouw plaats.


Heeft u vragen over de diepte-/profielschouw? Neem dan tijdens kantoordagen (tussen 09:00 en 12:00) contact op met het schouwteam, telefoon (030) 209 73 65