@grariër 4 - 2020

@grariër
2020, nummer 4

Droogte en beregenen

We zetten de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen plaatselijk op tot boven het normale maximumpeil.

Inspraak aanpassen watersysteem dorp Kockengen

Doel van de plannen is de bodemdaling te remmen en wateroverlast in het dorp zoveel mogelijk te voorkomen.

Inspraak ontwerp-wijziging peilbesluit Oud-Kamerik 2020

Van Teylingenweg Kamerik

De wijziging van het peilbesluit heeft betrekking op peilgebied Hoogwatervoorziening Van Teylingenweg.

Met OWASIS de (droge) zomer door

Met dit innovatieve systeem hebben we toegang tot actuele en landdekkende informatie over bodemvocht, grondwater en verdamping.

Weidevogels in Spengen profiteren van drukdrainage

Op sommige percelen wordt extra water geïnfiltreerd voor weidevogels.

Openbare gecombineerde commissievergadering

Vanavond om 19.30 uur is er een digitale openbare gecombineerde commissievergadering.

Wat vindt u van onze website?

Aan het onderzoek naar onze website hebben al best veel mensen meegedaan, maar nog amper agrariërs! Terwijl we ook uw stem ontzettend belangrijk vinden. Doet u alsnog mee? Hartelijk dank!

Visie op Duurzaamheid: Doe, denk, duurzaam!

We willen onze bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te vertragen.

Zelflerend algoritme verbetert waterverwachtingen

In een gezamenlijk innovatietraject hebben Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en onderzoeks- en adviesbureau HKV machine learning ingezet om een betere waterverwachting op te stellen met hun modellen.

Reageren?

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!