Met OWASIS de (droge) zomer door

Gepubliceerd op 28 mei 2020

Gezamenlijk persbericht

Mei 2020. Het voorjaar en groeiseizoen is extreem droog begonnen, terwijl de grondwaterstanden pas kort geleden waren hersteld van de afgelopen twee droge zomers.

Voor waterbeheerders is het belangrijk om inzicht te hebben in de hoeveelheid vocht in de bodem. Met het innovatieve informatiesysteem OWASIS heeft elke waterbeheerder in Nederland vanaf vandaag gratis toegang tot actuele en land dekkende informatie over bodemvocht, grondwater en verdamping. Op basis van deze informatie kunnen waterbeheerders effectiever operationele besluiten nemen over bijvoorbeeld het aanvoeren of vasthouden van water.

OWASIS is het resultaat van een unieke samenwerking van de waterschappen, HydroLogic, ESA, STOWA en Rijkswaterstaat.

De meerwaarde van OWASIS

In OWASIS wordt de best beschikbare hydrologische kennis uit het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) gecombineerd met actuele metingen van neerslag en verdamping op basis van satellietsensoren & radartechnieken.
De waterbeheerder heeft daardoor toegang tot land dekkende real-time informatie over bodemvocht, grondwater en de algehele waterbeschikbaarheid.

Nederland is voor dit doel ingedeeld in cellen van 250x250m waar state-of-the-art data en kennis aan is gekoppeld over kenmerken zoals landgebruik, bodem, hoogte, afwatering, beregening et cetera.
Elke dag voert OWASIS berekeningen uit met de meest actuele gegevens en geeft zo een beeld van de huidige én verwachte toestand van de bodem, grondwater, verdamping en waterbeschikbaarheid.

Waterbeheerders beter toegerust

Met deze nieuwe informatie uit OWASIS kunnen waterschappen en Rijkswaterstaat dagelijks evalueren wat de (verwachte) toestand van het hydrologische systeem is en zodoende operationele besluiten nemen over bijvoorbeeld het opzetten van stuwen, aanvoeren van water, doorspoelen en vasthouden van water. Tezamen zorgt dat ervoor dat de waterbeheerder beter toegerust is op droge en natte periodes, doordat het handelingsperspectief wordt vergroot.

Joost Heijkers: ‘Ook in droge tijden kan er zomaar een hoosbui vallen die wateroverlast kan veroorzaken. Dan hebben we behoefte aan een dynamisch, landelijk informatiesysteem dat inzicht biedt in de droogte, maar ook de bergingsmogelijkheden. OWASIS verziet hierin en verschaft ons dus zo een handelingsperspectief, ook over de grenzen van individuele waterbeheerders heen’.

Unieke samenwerking

OWASIS is ontwikkeld op initiatief van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, HydroLogic, WENR en STOWA/SAT-WATER en gefinancierd door de STOWA en ESA.
Vanuit het Slim Watermanagement programma is georganiseerd & gefinancierd dat vanaf vandaag  elke waterbeheerder in Nederland de OWASIS informatie kan gebruiken voor het nemen van operationele beslissingen, maar ook ter evaluatie van het gevoerde waterbeheer.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Heijkers, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, E: joost.heijkers@hdsr.nl of T: 06 2709 0500 of Dhr. Maarten Spijker, HydroLogic,

maarten.spijker@hydrologic.com of T: 06 5243 1755