@grariër 2 - 2020

@grariër
2020, nummer 2

Subsidie waterkwaliteit en remmen bodemdaling

Vanaf 2 april kunt u weer subsidie aanvragen.

Controle onderhoud dijken

Het gaat om het onderhoud door onderhoudsplichtigen langs Neder-Rijn en Lek.

Vrijwillige metingen tijdelijk staken vanwege coronavirus

Het waterschap vraagt inwoners en agrariërs vrijwillige metingen en onderzoeken tijdelijk te staken vanwege het coronavirus.

Maatregelen waterschapsbelastingen rondom de coronacrisis

Uitstel mogelijk voor ondernemers die in de problemen komen.

Ophoging oevers Harmelen

Het waterschap neemt maatregelen om wateroverlast tijdens de inzet van de KWA te voorkomen.

Blog dijkgraaf Jeroen Haan

Van coronavirus tot dijken en afvalwaterzuivering.

Beregening fruitbomen tijdens nachtvorst

Medewerkers van het waterschap zijn deze dagen volop in touw om er voor te zorgen dat er voldoende water in de sloten zit voor de nachtvorstberegening. Die beregening levert in de ochtend prachtige plaatjes op.

Regionale Energie Strategie

De U16 ziet voor 2030 potentieel voor windmolens langs infrastructuur, bij bedrijventerreinen en in agrarische velden.

Start inspraak ontwerp projectplan Enkele Wiericke – KWA+

Inspraak op de plannen in ieder geval mogelijk tot en met 22 april 2020.

Reageren?

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!