Waterschap vraagt inwoners en agrariërs vrijwillige metingen en onderzoeken tijdelijk te staken vanwege Coronavirus

Gepubliceerd op 27 maart 2020

In ons beheergebied zijn veel inwoners actief in een citizen scienceproject, waarbij inwoners buiten vrijwillig waterkwaliteitsmetingen doen. Ook draaien veel agrariërs mee in Polderkennis op peil meetgroepen en bodemdaling-veenweidegroepen. Wij zijn uiteraard erg blij met deze vrijwillige metingen en onderzoeken, maar omwille van het Coronavirus vragen we iedereen, ook medewerkers van ons waterschap, om tijdelijk te stoppen met deze activiteiten.

Blijf zoveel mogelijk thuis

Daarmee volgt het waterschap de lijn van de (rijks)overheid. Die schrijft voor dat we zoveel mogelijk thuis blijven, tenzij echt niet anders mogelijk. De metingen en onderzoeken van inwoners en agrariërs zijn erg nuttig, maar niet noodzakelijk op dit moment. Het waterschap rekent op uw begrip en brengt u op de hoogte zodra de vrijwillige metingen en onderzoeken weer plaats kunnen vinden. Alleen samen krijgen we het Coronavirus onder controle.