Schouw over de Utrechtse dijken 2020

Gepubliceerd op 17 maart 2020

Vanaf maandag 6 april 2020 controleert het waterschap of de onderhoudsplichtigen het onderhoud hebben uitgevoerd aan de Utrechtse dijken langs de Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven. De dijken moeten bestand zijn tegen hoge rivierwaterstanden en worden daarom regelmatig gecontroleerd.

De onderhoudsplichtigen, doorgaans de grondeigenaren of gebruikers, moeten ervoor zorgen dat vóór de schouwdatum van 6 april:

  • Schade aan de grasmat zijn hersteld (beschadigingen, sporen en kale plekken);
  • De binnen- en buitentaluds en bermen zijn geëgaliseerd en vrij van afval en drijfvuil;
  • Dierlijke schade zijn hersteld (molshopen en schapenpaadjes).
  • Alle gebreken aan op- en afritten, zowel binnen- als buitendijks, zijn hersteld.

Tijdens de schouw wordt specifiek op het bovengenoemde gelet, maar ook algemene Keurovertredingen worden meegenomen.

Gezien het belang van het onderhoud aan de dijk zal het waterschap in geval van een overtreding direct handhavend optreden.


Informatie

Heeft u vragen over deze schouw, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het schouwteam, te bereiken via telefoonnummer 030 209 7365.