Maatregelen waterschapsbelastingen rondom de coronacrisis

Gepubliceerd op 23 maart 2020

Ook de waterschappen leveren een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Dat geldt ook voor De Stichtse Rijnlanden.  
Als ondernemers de aanslag waterschapsbelastingen niet kunnen betalen kunnen ze uitstel aanvragen. Deze en meer informatie staat op de website van de BghU, de organisatie die namens het waterschap de belastingen int.

Een andere maatregel is dat het waterschap facturen meteen betaalt, ruim binnen de betalingstermijn van 30 dagen.

Beheer, onderhoud en projecten gaan door

Bij de beheer- en onderhoudswerkzaamheden van het waterschap kunnen de geldende voorschriften rond hygiëne, afstand etc, goed in acht worden genomen. Deze werkzaamheden gaan dan ook gewoon door. Ook de voorbereiding en uitvoering van projecten gaan zoveel mogelijk door. Ook hierbij volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Dat geldt ook voor de aannemers die in opdracht van het waterschap aan het werk zijn.