Klacht indienen

De Stichtse Rijnlanden wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan er soms iets misgaan. Heeft u een vervelende ervaring met ons waterschap? Dan kan dit voor u een reden zijn om een klacht in te dienen.

Wat is een klacht?

Bent u ontevreden over een (onderdeel) van onze dienstverlening? Bijvoorbeeld over informatie die u te laat, of helemaal niet heeft ontvangen? Of over een afspraak die we niet (goed) zijn nagekomen? Dan kunt u dit aan ons melden in de vorm van een klacht. Uw klacht is voor De Stichtse Rijnlanden een belangrijk signaal. Het biedt ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen kunnen we uw klacht niet behandelen. Namelijk als het een klacht is die:

 • gaat over de waterschapsbelasting. Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken
 • u eerder heeft ingediend en door ons is behandeld
 • gaat over een gebeurtenis van meer dan een jaar geleden
 • gaat over een zaak die onder de rechter is
 • betrekking heeft op een gedraging waartegen door u bezwaar gemaakt had kunnen worden

 • betrekking heeft op een gedraging waartegen door u beroep kan/kon worden ingesteld, tenzij die gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit

Hoe dient u een klacht in?

Online doorgeven

U kunt uw klacht direct online indienen via het blok 'Klacht over het waterschap' op de pagina 'Melden van incident of overlast'.

Brief sturen

Dient u uw klacht liever op papier in? Dat kan ook. Om uw klacht goed te kunnen behandelen, vragen wij u in ieder geval het volgende in uw brief op te nemen:

 1. uw naam, adres, postcode en telefoonnummer
 2. beschrijving van uw klacht
 3. plaats, datum en uw handtekening

U kunt uw brief vervolgens richten aan:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Meldingsloket
Postbus 550
3990 GJ Houten

Wat doet De Stichtse Rijnlanden met uw klacht?

Ons meldingsloket zorgt ervoor dat de juiste afdeling met uw klacht aan de slag gaat. Zijn er nog vragen over uw klacht? Dan nemen wij contact met u op. Vervolgens sturen we u een mail/brief waarin we u uitleggen wat we met uw klacht gaan doen.


Niet tevreden over de klachtenafhandeling?

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht? Dan kunt u zich bij onderstaande onderwerpen richten tot de Nationale Ombudsman.

 • het riool (de aanleg)
 • beheer van grondwater
 • waterschapsbelasting en inning daarvan
 • beheer oppervlaktewater (grachten, rivieren, sloten en meren)
 • beheer van dijken, sluizen en bruggen