Muskusrattenbeheer

Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland werkt mee aan de veiligheid en stabiliteit van dijken, waterkeringen en kades. Muskusratten zijn namelijk gravers van formaat. Zij graven lange gangenstelsels en holen in onze oevers en waterkeringen. Samen met hun vermogen zich razendsnel voort te planten vormen zij een serieuze bedreiging. Strategie van onze organisatie is muskusratten te vangen voordat zij zich voortplanten. Zo blijft de schade zo beperkt mogelijk.

Veiligheid voorop

Het gegraaf van muskus- en beverratten vormt een bedreiging voor de veiligheid van onze waterkeringen. Een groot deel van het werkgebied van Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland ligt onder de zeespiegel. Het waterpeil in rivieren, weteringen en kanalen staat daardoor op veel plaatsen hoger dan in het omliggende land. Als de kades langs die wateren zouden doorbreken zijn de gevolgen groot.

Nieuws

Intranet muskusrattenbeheerders

Muskusrattenbeheerders loggen hiervandaan in op hun eigen intranet.

Vakspecialisten

Het opsporen en vangen van muskusratten is een vak apart, dat een bijzondere ervaring en techniek vereist. Alle bestrijders zijn opgeleid om hun werk zo efficiënt, zo effectief en zo diervriendelijk mogelijk te kunnen doen.

Muskusrat gezien?

Wij ontvangen graag uw melding! Bel tijdens kantooruren met (030) 634 57 56. U kunt uw melding ook via deze website doen.

Werkgebied

Kaart van het werkgebied van Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland

Het werkgebied omvat de provincie Noord Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid Holland.

Muskusrattenbeheer is een samenwerking van zes waterschappen:

  • Hollands Noorderkwartier
  • Rijnland
  • Delfland
  • Schieland en de Krimpenerwaard
  • Amstel, Gooi en Vecht
  • De Stichtse Rijnlanden