Bruggencontroles IJsselgebied

Ons werk

Om varend onderhoud te kunnen doen, is het van belang dat bruggen voldoen aan de gestelde eisen. Het waterschap heeft onderzocht wat de status van de bruggen in het IJsselgebied is. Er zijn hier in totaal circa 160 bruggen waarvan er 60 niet meer voldoen aan de voorschriften.

Wat gaan we doen

De toezichthouder heeft bij de controles bij diverse primaire watergangen in het IJsselgebied overtredingen aan bruggen geconstateerd met betrekking tot de regelgeving van de Waterschapsverordening en verleende vergunning. Er is geconstateerd dat:

  • bruggen geen vergunning hebben,
  • het brugwegdek niet meer voldoet,
  • de doorvaarthoogte bij bruggen te laag of de doorvaartbreedte te smal is,
  • landhoofden bij bruggen zijn vergaan,
  • bruggen niet meer in gebruik zijn.

Brugeigenaren worden schriftelijk geïnformeerd over de overtreding en de te nemen maatregelen. Op het kaartje is te zien om welke primaire watergangen het gaat.

Waarom gaan we het doen?

Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in watergangen, de waterkwaliteit en de doorstroming in het IJsselgebied is het belangrijk dat bruggen voldoen aan de regels van het waterschap. Op veel plekken zijn de bruggen verzakt en dat zorgt ervoor dat de onderhoudsboot er niet meer onderdoor kan. Brugeigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en verplicht om de brug in goede staat te houden. Om ervoor te zorgen dat de eisen worden nageleefd, voert de toezichthouder van het waterschap controles uit.

Wat is onze werkwijze

Brugeigenaren ontvangen een brief met daarin de overtreding en de maatregelen die mogelijk zijn.

Het waterschap streeft ernaar om samen oplossingen te vinden voor een verantwoord gebruik van onze watergangen, maar de overtreding en de maatregelen kunnen soms nog best lastig zijn. Daarom bieden we vooroverleggen aan waarin een vergunningverlener de situatie bespreekt.

Documenten

Planning

Onderzoek naar status van de bruggen in het IJsselgebied

Brief met overtreding en mogelijke maatregel, vooroverleggen met vergunningverleners, gefaseerd per primaire watergang

Afronding werkzaamheden

Contact

Michelle Jansen
Toezichthouder