Eerdere versies Keur en Leggers

Oude versies van de Waterschaps-, en Onderhoudsverordening en Leggers en de voormalige Keur die interactieve digitale kaarten hadden, worden op deze pagina bijgehouden. We verwijzen hierbij in principe naar de officiële publicatie op www.lokaleregelgeving.overheid.nl en naar onze eigen website voor de bijbehorende digitale kaarten. Oude versies zonder digitale kaarten zijn opgenomen in het papieren archief van het waterschap.

Keur 2018, aangepast 2023

De laatste versie van de Keur (geldig van 27 september 2023 tot en met 31 december 2023) voordat deze werd vervangen door de Waterschapsverordening, bestond uit deze documenten:

Leggers 2023

In de periode van 27 september 2023 tot en met 31 december 2023 bestonden de Leggers uit deze documenten:

Legger voor de oppervlaktewateren

Legger voor de primaire waterkeringen

Legger voor de regionale waterkeringen

Keur 2018, aangepast 2023

De Keur bestaat uit verschillende documenten en kaarten. Vanaf 26 september 2023 zijn de uitvoeringsregels, beleidsregels en de bijlagen vervangen door een nieuwere versie. De oude versies waren:

Keur 2018, aangepast 2021

Geldig van 7 mei 2021 tot 16 februari 2023.

Keur 2018, aangepast 2020

Geldig van 1 mei 2019 tot 7 mei 2021. De Keur bestaat uit verschillende documenten en kaarten. Op 18 juni 2020 zijn de Uitvoeringsregels aangepast.

Legger primaire waterkeringen langs Neder-Rijn en Lek 2003, aanpassing 2019

Geldig van 13 november 2003 tot 7 mei 2021. Op 1 mei 2019 zijn leggerzones gewijzigd.

Legger oppervlaktewateren 2018

Geldig van 1 mei 2019 tot 7 mei 2021.

Legger oppervlaktewateren 2012

Geldig van 24 oktober 2012 tot 1 mei 2019.

Legger voor de regionale waterkeringen 2011

Geldig van 4 juni 2011 tot 7 mei 2021.