Onderhoudsverplichting dijk, sloot en andere watergangen

Doel

Onderhoud met regelmaat zorgt voor stevige dijken, een goede kwaliteit van het water (zoals sloten) én een goed werkend aan- en afvoersysteem voor in alle seizoenen. Dit heeft effect op een stabiele bebouwing van huizen, voldoende bergingscapaciteit van het overtollige water in natte periode en een juiste zuurstofgehalte van het water voor planten en dieren.

Voor wie geldt een onderhoudsplicht?

Alle eigenaren waarvan het perceel grenst aan een watergang (bijvoorbeeld een sloot), kade of een dijk.  Dit kunnen particulieren zijn zoals agrariërs, maar ook gemeenten, stichtingen of andere organisaties. Op de kaart hieronder kunt u zien wie een onderhoudsverplichting heeft op een watergang.

Bekijk op de kaart wie een onderhoudsplicht heeft

Niet naleven van een onderhoudsplicht

Wanneer blijkt dat er geen of niet goed onderhoud is gepleegd dan ontvangt de onderhoudsplichtige een brief met het verzoek om binnen een gestelde periode het onderhoud alsnog uit te voeren en gereed te melden via de website.  Mocht het onderhoud dan nog steeds niet of niet voldoende uitgevoerd zijn gaan wij over tot handhaving. Het waterschap zal dan overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom waarbij de kosten afhankelijk zijn van het aantal meter slootkant wat niet in orde is. Het waterschap kan ook besluiten om een laster onder bestuursdwang op te leggen wat inhoudt dat het waterschap het onderhoud uitvoert op kosten van de onderhoudsplichtige.

Wet- en regelgeving onderhoud

Aan het onderhoud zitten wetten en regels vast. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het water goed blijft voor flora en fauna én we behouden het gehele jaar een goed werkend aan- en afvoersysteem van het water hangen.

Bekijk de wet- en regelgeving op onderhoud

Tips onderhoud & veel gestelde vragen

Bekijk de onderhoudstips voor sloten, dijken of baggeren.

Overheid.nl over uw buurt

Blijf op de hoogte van berichten vanuit de overheid die van invloed zijn op uw omgeving. Dit kan via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’.

Contact

Het Schouwteam is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur

Telefoon (030) 209 73 65