Uitleg bij het meten van de waterkwaliteit

We willen de waterkwaliteit in het oppervlaktewater beter in beeld krijgen en gaan samen monitoren. Je kiest een vast meetpunt in de buurt van jouw woonadres.

Waarom doen wij dit

Als watergangen niet worden onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht en dat geeft problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg. Door elk jaar de waterkwaliteit te meten, kunnen wij advies geven over hoe dit te verbeteren is.

Bij een goede kwaliteit zien wij helder water met een diversiteit aan waterplanten. Waterplanten zijn belangrijk voor zuurstof in het water. Ze zijn een schuilplaats en kraamkamer voor waterdieren en vissen. Voor een goede biodiversiteit kijken we naar het doorzicht in het water, de waterdiertjes en de planten in het water en op de oever. 
Samen meten is nuttig om kennis over de watergang te verzamelen. Wat zie jij en denk jij dat we aan de watergang kunnen verbeteren? We starten samen met gemeenten en agrariërs pilots en meten samen om te kijken of er een verbeteringen zichtbaar zijn, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied.

Wat vragen we van jou?

Om mee te kunnen doen, hoef je geen waterkwaliteitsdeskundige of ecoloog te zijn. In de periode april - september ga je het meetpunt om de 4 weken bezoeken en je vult de vragen ter plaatse in. Bij het meten van de waterkwaliteit meet je in een afgebakend meetgebied: een basisopname. Een basisopname duurt ongeveer 15 minuten. En de meting herhaal je om de vier weken.

Wat willen we meten?

Bij het meten van de waterkwaliteit wordt in een afgebakend meetgebied een basisopname gedaan. Een basisopname duurt ongeveer 15 minuten.

De volgende metingen worden uitgevoerd:

  • Bepalen meetgebied
  • Doorzicht, stroomsnelheid en waterdiepte meten
  • Belevingskenmerken: beheer en onderhoud, zwerfafval, biodiversiteit en persoonlijke beoordeling
  • Vegetatiebedekking en aantal soorten oeverplanten, drijvende en onderwaterplanten.

Aanmelden

Enthousiast? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.
Heb je voorgaande jaren al meegedaan? Dan hoef je je niet opnieuw aan te melden. Maar misschien weet je nog iemand die ook wil meten? Zoek een meetpunt bij jou in de buurt en vul de vragenlijst in. Je kan ook met ontdekmjw@hdsr.nl inloggen en aan de slag gaan.
Heb je geen smartphone, stuur dan een e-mail naar jannet.kamminga@hdsr.nl voor het meetformulier, zodat je later de resultaten via de computer toe kan voegen.

Wat zijn ecoscans van stadswater

Om te bepalen wat de huidige ecologische kwaliteit van het stedelijke water is, worden ook dit jaar stadswater-ecoscans uitgevoerd. Hierbij zijn door de gemeente geselecteerde watergangen beoordeeld op hun kwaliteit. We vergelijken deze gegevens met de ecoscans van 2015,  2018 en 2021. Daardoor is te zien waar er verbetering of verslechtering optreedt en waar de kwaliteit gelijk is gebleven. Aan de hand van deze en jouw metingen kijken we welke aandachtsgebieden er zijn. En welke kansen er liggen om de waterkwaliteit te verbeteren.