Uitleg bij het meten van de waterkwaliteit

We willen de waterkwaliteit in het oppervlaktewater beter in beeld krijgen en gaan samen monitoren. Je kiest een vast meetpunt in de buurt van jouw woonadres.

Waarom doen wij dit

Als watergangen niet worden onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht en dat geeft problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg. Door elk jaar de waterkwaliteit te meten, kunnen wij advies geven over hoe dit te verbeteren is.

Samen meten

Bij een goede kwaliteit zien wij helder water met een diversiteit aan waterplanten. Waterplanten zijn belangrijk voor zuurstof in het water. Ze zijn een schuilplaats en kraamkamer voor waterdieren en vissen. Voor een goede biodiversiteit kijken we naar het doorzicht in het water, de waterdiertjes en de planten in het water en op de oever. 
Samen meten is nuttig om kennis over de watergang te verzamelen. Wat zie jij en denk jij dat we aan de watergang kunnen verbeteren? We starten samen met gemeenten en agrariërs pilots en meten samen om te kijken of er een verbeteringen zichtbaar zijn, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied.

Wat vragen we van jou?

Om mee te kunnen doen, hoef je geen waterkwaliteitsdeskundige of ecoloog te zijn. In de periode mei - september ga je één of meerdere meetpunten bezoeken en je vult de vragen ter plaatse in. Bij het meten van de waterkwaliteit meet je in een afgebakend meetgebied: een basisopname.

Wat willen we meten?

Bij het meten van de waterkwaliteit wordt in een afgebakend meetgebied een basisopname gedaan. Een basisopname duurt ongeveer 15 minuten.

De volgende metingen worden uitgevoerd:

  • Bepalen meetgebied
  • Doorzicht, stroomsnelheid en waterdiepte meten
  • Belevingskenmerken: beheer en onderhoud, zwerfafval, biodiversiteit en persoonlijke beoordeling
  • Vegetatiebedekking en aantal soorten oeverplanten, drijvende en onderwaterplanten.

Aan de slag: zoek een meetpunt

Enthousiast geworden? Voor het onderzoek gebruik je een telefoon (voor foto’s) en een digitale vragenlijst. Daarnaast heb je een secchi-schijf of meethark nodig om het doorzicht en de waterdiepte te bepalen. Je kunt ook een eigen hark gebruiken, waar je de hoogte op zet. Zie de foto's op deze pagina. 
Ook is het altijd handig om een afvalknijper en tasje bij de hand te hebben om afval te verzamelen. Zoek dan een meetpunt bij jou in de buurt, maak een secchi schijf en vul de vragenlijst in.


Uitleg bij de vragenlijst

Hier vind je de uitleg bij de vragenlijst.