De digitale watererfgoedkaart en meer

Onze digitale watererfgoedkaart toont de sporen van 900 jaar waterbeheer. Poldermolens, stoomgemalen, peilschaalhuisjes, verhoefslagpalen: bekijk waar je ze kunt vinden en kom meer te weten over hoe onze voorouders droge voeten hielden!

Daarnaast op deze pagina links naar drie andere bronnen: Het Regionaal Historisch Archief Rijnstreek en Lopikerwaard, informatieborden en fiets- en wandelroutes met aandacht voor heden en verleden.

Contact en gegevens

De gegevens van onze watererfgoedkaart zijn als Open data te downloaden via ons Open Data Portaal.

Neem voor meer informatie over watererfgoed in De Stichtse Rijnlanden contact op met Remco Lots, remco.lots@hdsr.nl

Digitale watererfgoedkaart

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Gemaal Wiel Vogelzang tekening

De oude archieven van al onze meer dan 175 rechtsvoorgangers (van 1322 tot 1993) zijn ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden. Deze worden op den duur aangevuld met recentere archieven.  Daarnaast waakt het RHC vanuit de inspectietaak over de duurzame toegankelijkheid van de archieven. Neem eens een kijkje in het digitale archief, dat ook veel beeldmateriaal en kaarten omvat, via de website van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard:

Informatieborden en fiets- en wandelroutes

Informatiebord Veilige dijken langs de Lek

Alle informatie over fiets- en wandelroutes langs en borden bij (meestal cultuurhistorisch interessante) water'kunstwerken' vindt u hier bij elkaar: