De digitale watererfgoedkaart en meer

Onze digitale watererfgoedkaart toont de sporen van 900 jaar waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren). Poldermolens, stoomgemalen, peilschaalhuisjes, verhoefslagpalen: bekijk waar je ze kunt vinden en kom meer te weten over hoe onze voorouders droge voeten hielden!

Daarnaast op deze pagina links naar drie andere bronnen: Het Regionaal Historisch Archief Rijnstreek, informatieborden en fiets- en wandelroutes met aandacht voor heden en verleden.

Contact en gegevens

De gegevens van onze watererfgoedkaart zijn als Open data te downloaden via ons Open Data Portaal.

Neem voor meer informatie over watererfgoed in De Stichtse Rijnlanden contact op met Remco Lots, remco.lots@hdsr.nl

Digitale watererfgoedkaart

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek

Gemaal Wiel Vogelzang tekening

Het oude archief van al onze meer dan 175 rechtsvoorgangers is ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek in Woerden. Ook veel beeldmateriaal en kaarten zijn gedigitaliseerd:

Informatieborden en fiets- en wandelroutes

20150304_121918

Alle informatie over fiets- en wandelroutes langs en borden bij (meestal cultuurhistorisch interessante) water'kunstwerken' vindt u hier bij elkaar: