Waterkwaliteit bij warmte

Waterkwaliteit: een belangrijke taak voor het waterschap

De meeste mensen zijn gek op de zomer. Zon, warm weer, lekker buiten zijn, zwemmen: wat wil je nog meer? Voordat u - al dan niet met uw hond - het water opzoekt, stellen we u graag op de hoogte van de risico's die op de loer liggen bij hoge temperaturen: waar moet u op letten, waar kunt u wel zwemmen en waar maar beter niet? Op deze pagina's trachten we u een zo compleet mogelijk beeld te geven. Heeft u desondanks suggesties voor aanvullingen, laat het ons dan weten via info@hdsr.nl

Gevaren voor de waterkwaliteit

Langdurig warm weer kan een nadelig effect hebben op (zoet) binnenwater. Hoe minder stroming er is, hoe groter in de regel het risico. In onze binnenwateren liggen de volgende gevaren op de loer:

Veilig zwemmen

De provincie stelt zwemwaterlocaties vast en houdt voor deze locaties, in samenwerking met het waterschap, de waterkwaliteit in de gaten. Ons beheergebied ligt voor het overgrote deel in de provincie Utrecht en voor een klein gedeelte in de provincie Zuid-Holland.

Snel melden waterafwijking

Heeft u ergens blauwalg gesignaleerd, een groep dode vissen/watervogels zien drijven of iets anders afwijkends geconstateerd? Doe een melding.

Maaien

Voor een goede aan- en afvoer van water is maaien van waterplanten noodzakelijk. Bij warm weer kan maaien soms leiden tot tijdelijke zuurstofloosheid in het water. Dit komt doordat de waterbodem wordt omgewoeld. Zuurstoftekort kan leiden tot vissterfte. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen stoppen we met de werkzaamheden zodra de watertemperatuur boven de 25º C stijgt.

Regen

Regen brengt weliswaar verkoeling, maar wanneer het flink gaat hozen ontstaat er een nieuw gevaar. Bij plotselinge en extreme regenbuien kunnen de riolen zo vol stromen, dat ze overbelast dreigen te raken. In die gevallen treedt soms riooloverstort in werking, waarbij overtollig rioolwater - dat anders geen kant op kan - deels in sloten in de buurt wordt gestort. Daarbij kan er behoorlijk wat vuil in het water terecht komen.