Uitleg bij helf meten van de waterkwaliteit

We willen de waterkwaliteit in het oppervlakte water beter in beeld krijgen en gaan samen monitoren. Je kiest een vast meetpunt in de buurt van jouw woonadres.

Waarom doen wij dit

Als watergangen niet worden onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht en dat geeft problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg.
Door elk jaar de waterkwaliteit te meten, kunnen wij advies geven over hoe dit te verbeteren is.

Wat zijn ecoscans

Om te bepalen wat de huidige ecologische kwaliteit van het stedelijke water is, worden ook dit jaar stadswater-ecoscans uitgevoerd. Hierbij zijn door de gemeente geselecteerde watergangen beoordeeld op hun kwaliteit. Door deze gegevens te vergelijken met de ecoscans van 2015 en 2018, kan worden bepaald waar er verbetering of verslechtering optreedt, en waar de kwaliteit gelijk is gebleven. Aan de hand van deze en jouw metingen kijken we welke aandachtsgebieden er zijn en welke kansen er liggen om de waterkwaliteit in de provincie te verbeteren.

Wat vragen we van jou?

Om mee te kunnen doen, hoef je geen waterkwaliteitsdeskundige of ecoloog te zijn. In de periode april - oktober ga je het meetpunt om de 4 weken bezoeken en je vult de vragen ter plaatse in.

Wat willen we meten?

Bij het meten van de waterkwaliteit wordt in een afgebakend meetgebied een basisopname gedaan. Een basisopname duurt ongeveer 15 minuten.

De volgende metingen worden uitgevoerd:

  • Bepalen meetgebied
  • Doorzichtmeting
  • Slibdiktemeting
  • Meting stroomsnelheid
  • Belevingskenmerken: afval, persoonlijke beoordeling
  • Vegetatiebedekking
  • Bloeiende planten

Enthousiast? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Heb je geen smartphone, stuur dan een e-mail naar jannet.kamminga@hdsr.nl voor het meetformulier zodat je later de resultaten via de computer toe kan voegen.