De baggerpomp kan de sloot in!

De collectieven, de provincie Utrecht en de waterschappen hadden op donderdag 10 december 2015 een informele bijeenkomst in Fort Vechten te Bunnik. Samen markeerden ze de start van het vernieuwde agrarisch natuur- en waterbeheer dat vanaf 1 januari 2016 officieel van start gaat. In een open setting is er met elkaar terug gekeken naar het vele werk dat is verzet om dit samen voor elkaar te krijgen.
Gedeputeerde Bart Krol en hoogheemraad Guus Beugelink keken ook vooruit naar de kansen die deze diensten bieden voor natuur- en waterbeheer in het agrarisch gebied in de provincie Utrecht.

Contracten

Na een intensieve periode van voorbereidingen, sluiten de collectieven nu de laatste contracten met de deelnemers. Dit zijn niet alleen contracten voor weidevogelbeheer en landschapsbeheer, maar ook voor waterbeheer. In 2016 worden deze blauwe diensten voor het eerst uitgevoerd door alle vier de collectieven in het waterschapsgebied.
In het veenweidegebied is het animo voor het afnemen van blauwe diensten groot. Het gaat om verschillende diensten, zoals baggeren met de baggerspuit, natuurlijk slootschonen en bufferzone.

Maatwerk

Het eerste jaar staat waarschijnlijk in het teken van met elkaar ervaren, blijven leren en door ontwikkelen. Alhoewel de EU bepaalde eisen stelt aan het beheer, blijft het voor de collectieven mogelijk om van de diensten maatwerk te maken die passen bij het gebied en de deelnemers. De collectieven en de waterschappen blijven hierover met elkaar in gesprek. Tijdens de voorbereiding is hierdoor een goede samenwerking ontstaan.

Nieuwe pakketten

Het streven is om in het jaar 2016 nog meer pakketten af te sluiten, waaronder een aantal nieuwe pakketten. Bijvoorbeeld voor het omgaan met wateroverlast. Het waterschap ziet de kansen en heeft de mogelijkheden om in de samenwerking met de collectieven en de provincie nog meer mooie diensten te kunnen afsluiten. En zo komen we dichterbij het droombeeld van de levendige boerensloot en meer besef dat het water van ons allemaal is.


Panorama slootkanten kooijman kamerik

Panorama slootkanten in Kamerik

sloot met krabbenscheer en gele lis kooijman kamerik

Sloot met krabbenscheer en gele lis in Kamerik

Meer weten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Beke Romp of Annette van Schie van het waterschap, via tel. (030) 634 59 12, of e-mail romp.b@hdsr.nl of schie.a@hdsr.nl.