Excursie gemalen

Wilt u weten hoe een gemaal werkt? Het waterschap verzorgt op aanvraag groepsexcursies. U bent van harte welkom! U kunt kiezen voor een excursie naar één van de onderstaande gemalen.

  • Gemaal De Koekoek, Lekdijk West 19a, 3411 MT Lopik
  • Gemaal Haarrijn, Haarrijnweg 7, 3605 BD Maarssen

Het programma duurt maximaal 1 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ontvangst
  • Introductie door excursieleider en korte toelichting op het werk van het waterschap
  • Rondleiding in en om het gemaal
  • Evaluatie

Voor wie?

De rondleidingen zijn geschikt voor iedereen die goed ter been is. Kinderen zijn welkom vanaf groep 5. Voor de groepen 5 en 6 geldt: minimaal 1 docent/begeleider per 6 leerlingen. Vanaf groep 7: minimaal 2 docenten/begeleiders per groep. Uit veiligheidsoverwegingen houden wij hier streng toezicht op.
De maximale groepsgrootte is 30 personen, dat is inclusief docenten/begeleiders.

Excursie bij gemaal De Koekoek


Maak een afspraak voor een rondleiding!

Een excursie is mogelijk op werkdagen, bij gemaal Haarrijn tot 15.30 uur en bij gemaal De Koekoek tot 16:30 uur.

Er zijn geen kosten aan de excursie verbonden.

Interesse?

Bel dan met (030) 634 59 49 of vul het aanmeldformulier in.

Excursie bij gemaal Haarrijn

Excursie bij gemaal Haarrijn