Excursie gemalen

Wilt u weten hoe een gemaal werkt? Het waterschap verzorgt op aanvraag groepsexcursies. U bent van harte welkom! U kunt kiezen voor een excursie naar één van de onderstaande gemalen.

  • Gemaal De Koekoek, Lekdijk West 19a, 3411 MT Lopik
  • Gemaal Haarrijn, Haarrijnweg 7, 3605 BD Maarssen

Het programma duurt maximaal 1 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ontvangst
  • Introductie door excursieleider en korte toelichting op het werk van het waterschap
  • Rondleiding in en om het gemaal
  • Evaluatie

Voor wie?

De rondleidingen zijn geschikt voor iedereen die goed ter been is. Kinderen zijn welkom vanaf groep 5. Voor de groepen 5 en 6 geldt: minimaal 1 docent/begeleider per 6 leerlingen. Vanaf groep 7: minimaal 2 docenten/begeleiders per groep. Uit veiligheidsoverwegingen houden wij hier streng toezicht op.
De maximale groepsgrootte is 30 personen, dat is inclusief docenten/begeleiders.

Excursie bij gemaal De Koekoek


Maak een afspraak voor een rondleiding!

Een excursie is mogelijk op werkdagen, bij gemaal Haarrijn tot 15.30 uur en bij gemaal De Koekoek tot 16:30 uur.

Er zijn geen kosten aan de excursie verbonden.

Wij hebben van oktober 2019 tot half april 2020 zeer beperkte capaciteit om excursies te geven. Het kan zijn dat uw aanvraag voor een excursie niet gehonoreerd kan worden.

Interesse?

Bel dan met (030) 634 59 49 of vul het aanmeldformulier in.

Excursie bij gemaal Haarrijn

Excursie bij gemaal Haarrijn