Veenweiden in beweging

Veenweiden in Beweging is een verkennend gebiedsproces waarbij de gemeente Woerden als penvoerder, HDSR en de provincie Utrecht in dialoog zijn geweest met agrariërs om te komen tot een toekomstbestendig buitengebied. De bestuurders hebben alle resultaten onlangs goedgekeurd en hiermee is het proces afgerond.

Buitengebied Van Teylingenweg

Het gebiedsproces is in 2018 gestart en speelde zich af rond de Van Teylingenweg. In dit gebied van ongeveer 1.785 hectare wonen en werken 40 melkveehouders en 50 andere ondernemers aan de 6,5 km lange weg (zie kaart met gebiedsgrens rechts). De grenzen worden bepaald door De Grecht (westzijde), de N463 (noordzijde), de N212 (oostzijde) en het dorp Kamerik en de oost-west georiënteerde verkaveling (zuidzijde).

Verloop verkennend gebiedsproces

In samenspraak met de betrokkenen zijn per thema doelstellingen bepaald, handelingsperspectieven en obstakels onderzocht, en kennisdocumenten en factsheets (pdf, 10 MB) ontwikkeld. Dit geheel is samengebracht in leesbare samenvatting (pdf, 1.3 MB). In het verkennend gebiedsproces hebben vier thema’s nadruk gekregen:

  1. terugdringen bodemdaling;
  2. klimaatneutrale landbouw;
  3. verkeersveiligheid & betaalbaar wegbeheer;
  4. economisch rendabele bedrijven met toekomst.

Ontwikkelroutes en handelingperspectief

Samen met de boeren hebben de overheden doelen inzichtelijk gemaakt, ontwikkelroutes in kaart gebracht en het handelingsperspectief op de korte termijn geconcretiseerd. Met deze kennis als basis kunnen de ondernemers en de overheden nu concreet aan de slag in de polderprocessen die worden opgestart vanuit het kavelruilproces Kamerik/Harmelen. De oplossing resulteert in concrete maatregelen (bouwstenen) die input leveren voor de aankomende omgevingswet (pdf, 535 kB), een document met de leerpunten van het proces (pdf, 490 kB) en een infographic (pdf, 1.4 MB) die gebruikt kunnen worden in uitvoerende polderprocessen.