Klimaatthema's integraal in omgevingsvisies en -plannen

De centrale vraag binnen de Omgevingswet is op welke manier we gezamenlijk voor behoud en ontwikkeling van een goede kwaliteit van de leefomgeving gaan zorgen.

Klimaatbestendig wonen en werken

Een belangrijk inhoudelijk (en relatief nieuw) thema is klimaatbestendig wonen en werken: op welke manier zorgen we er samen voor dat in 2050 Nederland klimaatbestendig is. De klimaatbestendige stad, of ook wel ruimtelijke adaptatie genoemd, heeft betrekking op maatschappelijke beleidsthema’s als Gezondheid, Veiligheid, Mobiliteit, Energie, Wonen en Werken.

Klimaatthema’s

Binnen deze maatschappelijke thema’s krijgen de klimaatthema’s – waterveiligheid, wateroverlast, droogte, hittestress – een plaats. Naar onze mening moet klimaat daarmee niet een apart thema zijn in een omgevingsvisie of omgevingsplan. Klimaat is volledig geïntegreerd binnen de omgevingswaarden. Op welke manier we dit voor elkaar krijgen, zal in een proces moeten blijken.