Handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water’

Gepubliceerd op 25 januari 2018

De Erasmus Universiteit uit Rotterdam (GovernEUR) heeft, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water’, opgesteld.

Doel van de handreiking

In deze handreiking wordt ingegaan op eerste praktijkervaringen met pilots omgevingsvisies van gemeenten en waterschappen. Het doel is om medewerkers van waterschappen, gemeenten, provincies en ketenpartners te inspireren bij het werken aan een omgevingsvisie, zowel bij het opstellen van nieuwe visies als het actualiseren van bestaande visies.

Kernvragen en suggesties

De Erasmus Universiteit heeft gereflecteerd op vier onderwerpen, ‘leerpijlers’, namelijk: participatie, integraliteit en samenhang, cultuurverandering en digitalisering. Per leerpijler zijn kernvragen benoemd en suggesties hoe met deze leervragen om te gaan.

Samen met

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Bunnik, Houten, Lopik, Utrecht in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, en de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Wageningen in het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe en de provincies Gelderland en Utrecht.