Eerste reflectiesessie een succes

Ons waterschap heeft samen met Vallei en Veluwe een leertraject opgezet. Doel is om praktijkervaring op te doen met nieuwe kerninstrumenten en werkwijzen binnen de Omgevingswet. Dit gebeurt met name binnen pilots met omgevingsplannen en -visies. De Erasmus Universiteit doet onderzoek naar de samenwerking. Op 13 juni 2017 is met gemeenten en andere samenwerkingspartners gereflecteerd op de samenwerking.

Samen reflecteren

Tijdens de reflectiesessie waren veertig deskundigen van acht gemeenten, de provincie Utrecht, drinkwaterbedrijf KWR en de twee waterschappen aanwezig. Op dit moment wordt in vier gemeentelijke pilots gezamenlijk ervaring opgedaan: Utrecht (Omgevingsvisie Vleuten – De Meern), Bunnik/Houten (Omgevingsvisie Kromme Rijn gebied), Bodegraven – Reeuwijk (Omgevingsplan landelijk gebied) en Lopik (Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte). Hoe verloopt de samenwerking?

Integraliteit, cultuurverandering en participatie

De afgelopen maanden heeft de Erasmus Universiteit projectleiders van gemeenten en waterschappen geïnterviewd. De belangrijkste observaties uit deze interviews zijn 13 juni met de deelnemers gedeeld. Ten aanzien van participatie blijkt dat de wens van waterschappen voor co-creatie (meeschrijven aan een omgevingsvisie of -plan) niet altijd wordt gedeeld door gemeenten. Bij het thema cultuurverandering is het voor waterschappen belangrijk om zowel verbinder als inhoudelijk expert te kunnen zijn. Waterwaarden verbinden aan andere opgaven en functies, maar tegelijkertijd ook deskundigheid inbrengen over waterwaarden.

"Integraliteit kun je niet vooraf definiëren"

Als afronding van de dag gaf professor A. van Buuren (bijzonder hoogleraar bestuurskunde) zijn reflectie op de opgehaalde oogst: "Integraliteit kun je niet vooraf definiëren, maar pas samen in het gesprek. Ook is het een uitdaging om inzichten en kennis uit de pilots te verankeren in de organisatie."

Hoe verder

In september en december volgen nog twee reflectiesessies. De resultaten van het onderzoek worden door de Erasmus Universiteit vastgelegd in een handreiking. Deze handreiking is eind december beschikbaar.