Regionaal partnerschap voor water en bodem Subsidie aanvragen

De subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem ondersteunt agrariërs financieel die maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Wilt u gebruikmaken van deze subsidiemogelijkheid? Bereidt u dan goed voor, voordat u inlogt om digitaal subsidie aan te vragen.

Lees eerst de regeling door. De regeling heeft een toelichting. Lees deze ook goed door. Onderaan deze pagina vindt u de benodigde documenten.

Drinkbakken en erfveegmachines

Voor drinkbakken en erfveegmachines geldt:

 • Zorg voor een digitale versie van een offerte die op naam gesteld is van de aanvrager
 • Zorg dat u al uw gegevens paraat heeft: adresgegevens, KvK-nummer, bankrekeningnummer
 • Vul de deminimis verklaring in. Zorg voor een handtekening en scan het document in.
 • Als u de aanvraag door iemand anders namens u laat indienen, voeg dan een door u en de gemachtigde ondertekende volmachtverklaring (docx, 24 kB) bij
 • Zorg dat alle bestanden opgeslagen zijn op uw computer in PDF-formaat
 • Zet alle bestanden bij elkaar in een map op uw computer.

U kunt nu de aanvraag digitaal aanvragen met DigiD of EHerkenning.

Overige waterkwaliteitsmaatregelen

Voor de overige waterkwaliteitsmaatregelen:

U kunt het beste eerst contact opnemen met de watermakelaar in uw regio:

Collectief Rijn, Vecht en Venen: Jan Oudshoorn, tel. 06 1889 7232, e-mail: janenlanneke@gmail.com

Collectief Rijn & Gouwe Wiericke: Harold Vlooswijk: tel. 06 2652 0325, e-mail: harold.vlooswijk@hotmail.com

ANV Lopikerwaard: Ineke Blijleven, tel. 06 11239716 , e-mail: info@collectieflopikerwaard.com

Collectief Utrecht Oost: Dirk Jan Bleijerveld: tel 06 3151 3211, e-mail: d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl

 • Vul het format Agrarisch waterplan (docx, 23 kB) in
 • Verzamel al het benodigde beeldmateriaal (foto’s, schetsen, kadastrale kaart) en zorg dat ze digitaal beschikbaar zijn in PDF-formaat
 • Vul de projectbegroting (xlsx, 20 kB) in
 • Verzamel alle offertes en andere prijsopgaven en scan ze in
 • Zorg dat u al uw gegevens paraat heeft: adresgegevens, KvK-nummer
 • Vul de deminimis verklaring Zorg voor een handtekening en scan het document in.
 • Als u de aanvraag door iemand anders namens u laat indienen, voeg dan een door u en de gemachtigde ondertekende volmachtverklaring (docx, 24 kB) bij
 • Zorg dat alle bestanden opgeslagen zijn op uw computer in PDF-formaat
 • Zet alle bestanden bij elkaar in een map op uw computer.

U kunt nu de aanvraag digitaal aanvragen met DigiD of EHerkenning

Hieronder vindt u de benodigde documenten. In de lichtblauwe blokjes hierboven verwijzen we naar deze documenten.

Agrarisch waterplan

Verklaring-de-minimissteun

Format projectbegroting 2023

Meer informatie over de regeling Regionaal partnerschap voor water en bodem