Bankgegevens voor subsidie Regionaal Partnerschap Water en Bodem

Bankgegevens voor subsidie Regionaal Partnerschap Water en Bodem

De Stichtse Rijnlanden vraagt om uw bankgegevens

U heeft van het waterschap een bericht gekregen over een  toewijzingsbeschikking voor een bijdrage in het kader van de regeling Regionaal Partnerschap Water en Bodem ontvangen. Om deze bijdrage uit te kunnen betalen hebben wij uw rekeningnummer nodig van de bank van de (aanvrager) waar het bedrag op gestort kan worden.