Aanvragen subsidie Regionaal partnerschap voor water en bodem

Wilt u gebruikmaken van de subsidieregeling? Dan is het belangrijk voor u dat u op de hoogte bent van de informatie over de regeling. Lees eerst alle benodigde documenten door en neem contact op met een watermakelaar. De watermakelaar denkt mee met uw initiatief en helpt u bij het opstellen van het agrarisch waterplan. De watermakelaars werken nauw samen met het agrarisch collectief, het waterschap en de subsidieaanvrager om zo tot de beste ideeën en aanvragen te komen. Als u goed bent voorbereid, dan kunt u inloggen om digitaal uw subsidie aan te vragen.

Projectbegroting 2024

Agrarisch waterplan

Formulier Goed Vegen

Verklaring-de-minimissteun

Volmachtverklaring

Voorbereiding subsidieaanvraag

  • Zorg voor een digitale versie van een offerte die op naam gesteld is van de aanvrager;
  • Zorg dat u al uw gegevens paraat heeft: adresgegevens, KvK-nummer, bankrekeningnummer;
  • Als u de aanvraag door iemand anders namens u laat indienen, voeg dan een door u en de gemachtigde ondertekende bij;
  • Zorg dat alle bestanden opgeslagen zijn op uw computer in PDF-formaat;
  • Zet alle bestanden bij elkaar in een map op uw computer.

U kunt nu de aanvraag digitaal aanvragen met DigiD of EHerkenning.

Mobiele drinkbak - Koe

Een mobiele drinkbak voor koeien: een voorbeeld van het verbeteren van de waterkwaliteit.

De digitale aanvragen staan open vanaf 1 april 9 uur.

Aanvraag overige waterkwaliteitsmaatregelen