Waterschap reikt prijs uit aan fruitteler Van Os uit Benschop

Hoogheemraad Guus Beugelink van De Stichse Rijnlanden heeft een prijs uitgereikt aan fruitteler Gert van Os uit Benschop. Van Os kwam als winnaar uit de bus, omdat hij de meeste vooruitgang heeft geboekt bij het verbeteren van de waterkwaliteit.

Zo heeft Van Os een goede vul- en spoelplaats heeft met biofilter. Daarnaast heeft hij een nieuwe, drierijer spuit gekocht. Deze spuit heeft een systeem dat de luchtondersteuning aanpast op basis van de windrichting. Daardoor wordt een gewasbeschermingsmiddel bijvoorbeeld bij ‘wind mee’ met minder luchtondersteuning verspoten. Daarnaast zitten er driftarme doppen op de spuit, wat de drift nog sterker terugbrengt. Samen met de hagen beperkt hij zijn emissie aanzienlijk.

Samenwerking met fruittelers

Het waterschap en de fruittelers werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Daarvoor heeft het waterschap het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt' getekend met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), kring Midden-Nederland en de provincie Utrecht.
De fruitteelt ziet mogelijkheden om de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit verder te verbeteren. De maatregelen bestaan uit driftreducerende spuittechnieken, gebruik van windschermen en een gerichte gewasbeschermingsmiddelenkeuze.


Gert van Os (l) ontvangt prijs van Guus Beugelink

logo