Water bergen met boerenverstand in Papekop

Gepubliceerd op 18 oktober 2018

Met het overhalen van een hendel zetten agrariër Harold Vlooswijk uit Papekop en hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar van het waterschap de pomp in werking die water gaat bergen op een perceel grasland in Papekop.

De Agrarische Natuurvereniging (ANV) Lange Ruige Weide en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben hiervoor samen een ‘blauwe dienst’ ontwikkeld. Deze dienst houdt in dat de agrariër bij hevige regenval tijdelijk water op zijn land bergt. Dit gebeurt om wateroverlast te voorkomen.

Voorafgaand aan de demonstratie en de ondertekening van het contract licht Vlooswijk toe waarom hij meedoet. “We beginnen met deze dienst dicht bij de bebouwing. Als agrarische sector hebben we met deze pilot een nieuwe product ontwikkeld. Al doende word je wijs.” Jansen op de Haar roemde de inzet van Vlooswijk: “We kunnen het als waterschap gewoon niet meer alleen. Zo fijn dat er agrariërs in ons werkgebied zijn die dat ook zien. Ik hoop nog meer contracten te tekenen om klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.”

Werkwijze

Agrariër Harold Vlooswijk uit Papekop heeft een voormalig baggerdepot op zijn perceel ingericht als piekwaterberging. De verwachting is dat de berging 1 tot 2 keer per 10 jaar nodig is voor de duur van ongeveer een week. De overige tijd is het perceel in gebruik als grasland. Er kan ruim 3.000 m3 water geborgen worden. Bij hevige regenval krijgt de agrariër een sms van het waterschap en kan hij het water met een grote pomp op zijn land pompen. Als de overlast in de polder voorbij is, loopt de berging onder vrij verval leeg. Het waterschap monitort het effect van de maatregel om onder meer te zien hoe het bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast.

Inspiratie voor andere boeren

De ANV en het waterschap hopen dat deze manier van water bergen ook andere agrariërs in de Lopikerwaard en het Oude Rijngebied inspireert.


Constantijn Jansen op de Haar en Harold Vlooswijk ondertekenen het contract