Utrechtse veehouders denken mee over vruchtbare bodem en gezond water

Op maandagavond 14 december 2015 vond voor de zevende maal de jaarlijkse avond van de Utrechtse melkveehouderij plaats. Het thema van de avond was ‘Duurzame bodem onder de melkveehouderij’. Er waren diverse inspirerende sprekers en discussies met de agrarische ondernemers. Ook was er een bedrijven- en projectenbeurs, waar het waterschap een stand had.

Bijproduct vruchtbare bodem

Waarom eigenlijk? Het waterschap gaat toch over het oppervlaktewater en niet over de bodem? Dit was de vraag die we regelmatig van de bezoekers kregen. Bij het antwoord op deze vraag moet je heel goed kijken naar de werking van een bodem: hoe vruchtbaarder de bodem, hoe meer nutriënten in het gewas gaan zitten. En die nutriënten spoelen daardoor minder vaak af en uit naar het water. Het ‘bijproduct’ van een vruchtbare bodem is dus eigenlijk gezond water. Daar waren de bezoekers het mee eens.

Ideeën

De bezoekers hadden goede ideeën over hoe die werking van de bodem de waterkwaliteit kan verbeteren. Die ideeën hebben we op de volgende manier verzameld. We hadden een doorsnede van een sloot met perceel opgehangen en gevraagd hoe agrariërs mee kunnen helpen aan een vruchtbare bodem en gezond water. Zo kwamen er ideeën om te kijken naar de bemesting rondom greppels in de percelen. En dat de melkveehouderij en de akkerbouw hun kennis over de bodem nog veel meer zouden moeten uitwisselen.

Nieuwe contacten

Op dit soort avonden haalt het waterschap praktische ideeën op en doen we nieuwe contacten op. Dit vinden we heel waardevol om zo meer samen met het gebied te kunnen doen. Bij deze bedankt het waterschap nogmaals de bezoekers voor de interesse in onze stand.


Meer weten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Beke Romp of Annette van Schie van het waterschap, via tel. (030) 634 59 12, of e-mail romp.b@hdsr.nl of schie.a@hdsr.nl.