Verbeteren waterkwaliteit

Het waterschap investeert veel in de waterkwaliteit van de toekomst. Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om de waterkwaliteit verbeteren. Daarbij werken we samen met gemeenten, provincies, andere waterschappen en het Rijk. Via de Europese Kaderrichtlijn Water speelt ook de EU een belangrijke rol in ons regionale waterbeheer.

Europese Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgesteld om in heel Europa de waterkwaliteit op orde te brengen. We nemen diverse maatregelen voor de periode 2022-2027.