Terugblik 1e subsidieronde 2018

Gepubliceerd op 20 februari 2019

De Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem is in 2018 voor de eerste keer opengesteld. De eerste subsidieronde is succesvol verlopen. In 2018 is het gehele beschikbare budget toegekend.

Maatregelen waterkwaliteit

In een zeer korte tijd is het budget voor maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren opgevraagd. Populaire maatregelen waren de aanschaf van veegmachines om erfafspoeling te voorkomen en de inzet van drinkbakken, waardoor koeien de oevers niet vertrappen.

Een tevreden melkveehouder gaf aan: ‘De meeste koeien drinken het liefste uit de drinkbak in plaats uit van de sloot. Een enkele koe blijft uit de sloot drinken. Voor haar is het nog even wennen. Bijkomend voordeel van de drinkbak is dat ik vrijwel geen koeien meer uit de sloot hoef te halen.’

Bodemdaling remmende maatregelen

Ook van de subsidie voor bodemdaling remmende maatregelen is goed gebruik gemaakt. In totaal willen vijf agrarische bedrijven in het veenweidegebied onderwaterdrainage aanleggen.
De voornaamste reden hiervoor is de toekomstbestendigheid van de melkveehouderij in het veenweidegebied. Agrariërs uit dit gebied hebben het veen al behoorlijk zien zakken in hun leven. Ook de komende generaties willen blijven boeren en gebruik blijven maken van hun land, door de aanleg van onderwaterdrainage.


Kaart toegekende subsidies in 2018

Meer informatie

William Neefjes
Projectmedewerker

Voor meer informatie over de regeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem kunt u contact opnemen met projectmedewerker William Neefjes.