Project Koeien & Kansen zoekt nieuwe veehouders voor effectief milieubeleid

Koeien en Kansen

Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers om te blijven vernieuwen en gezamenlijk nieuwe uitdagingen aan te gaan op het gebied van effectief milieubeleid. Het project legt de komende jaren de focus op vraagstukken rond de Kaderrichtlijn Water, bedrijfsspecifieke verkenningen van het mestbeleid en verhoging van de gewasproductie. Het project zoekt gemotiveerde veehouders die met deze thema’s op hun bedrijf aan de slag willen gaan.
In het gebied van De Stichtse Rijnlanden doet Coen Hagoort uit Waarder mee.

Koeien & Kansen gaat zich richten op voldoende schoon water, het vervangen van kunstmest, het toepassen van opbrengstafhankelijke gebruiksnormen en het realiseren van hogere ruwvoeropbrengsten. En dat alles met behoud van milieukwaliteit. Het draait dus om alle aspecten die van belang zijn bij het toekomstig mest- en milieubeleid. Het project wil de melkveesector en het beleid helpen in de zoektocht naar een effectief milieubeleid. Enerzijds effectief in de zin van aanvaardbare milieubelasting, anderzijds rekening houden met aanvaarbare kosten voor het melkveebedrijf. Door hier nu al aandacht voor te hebben, worden we als sector later niet verrast door een onwerkbaar beleid.

Wij vragen

Het project vraagt gemotiveerde veehouders die oplossingsgerichtaan de slag willen met de bovengenoemde thema's. Veehouders die niet alleen tijd willen nemen voor onderzoek, registratie en discussie, maar ook graag communiceren met andere melkveehouders en contact hebben met de sector en overheid breed. Hierbij is een open, nieuwsgierige houding gewenst om op een goede manier te kunnen deelnemen in het project. Daarnaast is openheid van alle technische resultaten binnen de bedrijfsvoering vereist.Bedrijven moeten minimaal een gemiddelde omvang kennen en toekomstgericht werken. Excellent scoren op de KringloopWijzer of een specifieke grondsoort is niet vereist. Maar onze voorkeur gaat wel uit naar bedrijven die liggen in het noorden of zuid-westen van Nederland.

Wij bieden

Het project biedt een inspirerende ondernemersomgeving met een (inter)nationaal netwerk van veehouders, onderzoekers, adviseurs, beleids- en sectorvertegenwoordigers. Opereren in dit netwerk helpt om een concurrerend, toekomstgericht bedrijf te ontwikkelen. Het project biedt hiertoe onder andere gerichte bedrijfsbegeleiding. U ontvangt een maatwerk aanpak op uw bedrijf voor bovengenoemde milieu thema's.

Uw reactie

Wij nodigen u als melkveehouder uit om in een beknopte beschrijving aan te geven, waarom u geschikt bent om deel te nemen aan dit boeiende project. Bovendien vragen we een overzicht van relevante bedrijfsgegevens. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan quotum, oppervlakte, aantal koeien, grondsoort, bouwplan, rantsoen, regio.

De reactie kunt u voor 20 november 2014 via de mail sturen naar info@koeienenkansen.nl 
Daarna gaan wij bedrijven selecteren en dan ontvangt u een reactie van ons.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel de Haan, tel. 0317-480345, e-mail michel.dehaan@wur.nl 
Meer informatie vindt u op http://www.koeienenkansen.nl/nl/koeien-kansen-1/show-1/Koeien-en-Kansen-zoekt-nieuwe-deelnemers.htm