Onderwaterdrainage: wanneer komt uw perceel in aanmerking

Gepubliceerd op 20 februari 2019

Ziet u kansen om de bodemdaling in het veenweidegebied te vertragen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem. Op de kaarten in de rechterbalk kunt u per regio zien welke percelen er mogelijk in aanmerking komen voor subsidie. Blauw gekleurde percelen vallen in de laagst gelegen delen van een peilvak en zijn zodoende subsidiabel.

Peilvak niet op de kaart

Liggen uw percelen in een peilvak dat niet op een van de kaarten staat? Dan liggen ze waarschijnlijk in een kleiner peilvak of heeft het desbetreffende peilvak relatief weinig veen als bodemtype. Dit betekent niet direct dat u geen subsidie kunt ontvangen. Neemt u dan contact op met het waterschap of de watermakelaar uit uw regio voor meer informatie.

Geen subsidie, maar toch interesse

Heeft u interesse in onderwaterdrainage, maar komt u volgens de kaarten niet in aanmerking voor subsidie? Ook dan horen wij dit graag van u. Mogelijk zijn er in de toekomst andere subsidiemogelijkheden in uw geval. U kunt uw interesse doorgeven aan het waterschap of de desbetreffende watermakelaar uit uw regio.


Meer informatie

William Neefjes
Projectmedewerker

Voor meer informatie over de regeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem kunt u contact opnemen met projectmedewerker William Neefjes van het waterschap.