Meten waterkwaliteit Bloeiende boerensloot

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater is volop in het nieuws. Maar hoe is de waterkwaliteit in sloten? Dat onderzoeken we graag samen met agrariërs en vrijwilligers, door te meten. Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan het project de Bloeiende boerensloot.

Waterkwaliteit is meer dan alleen te veel of te weinig voedingsstoffen in de sloot. Ook de aanwezigheid en variatie van oever- en waterplanten spelen hierbij een grote rol (dat heet dan ecologische waterkwaliteit). Deze planten spelen een rol bij het schonen van de sloot.

Doel monitoring bloeiende boerensloot

Het doel van het project is:
1. Zorgen dat er meer planten in de sloten/slootkanten komen (verbeteren ecologische waarde); 
2. Het verbeteren van de agrarische natuurwaarde van uw bedrijf;
3. Inzicht geven in uw eigen sloten;
4. In beeld krijgen waar de Amerikaanse Rivierkreeft voorkomt en welke invloed die op de sloot heeft.
5. Opgedane kennis delen met anderen.

Wat vragen we van u

De deelnemers voeren in juni, juli of augustus langs twee of meer sloottrajecten een inventarisatie uit. Per sloottraject wordt informatie verzameld over makkelijk te inventariseren zaken, zoals:

- de locatie en het grondgebruik;
- de sloot (o.a. diepte, breedte, baggerlaag), inclusief beheer en onderhoud;
- de aanwezige van planten onder, op en boven het water.
- aanwezigheid van waterdieren, waaronder kreeften.

Niet overal gaat de ecologische ontwikkeling naar wens. Bijvoorbeeld de Amerikaanse rivierkreeft zorgt voor troebele, kale, stinkende sloten en kapotte oevers. Een onderzoeksbureau kijkt mee naar de ontwikkeling in het gebied. Wij zijn benieuwd in welke type sloot/oever de Amerikaanse rivierkreeft voorkomt en waar niet. En , welke type oever- en waterplanten overleven de rivierkreeft?

De gegevens kunt u online invullen en we organiseren een bijeenkomst waarin de resultaten worden besproken. Voor uw deelname ontvangt u een vergoeding.

Wat kan u doen om de ecologische waterkwaliteit in uw sloten te verbeteren?

Kort gezegd: net even anders de sloot schonen. Niet van kant tot rand zwart, maar (net zoals een weiland) maaien. Dus ongeveer 5-10 cm van de bodem en de oever af blijven. Bij bredere sloten zelfs een deel van de waterplanten laten staan.  
Geeft dit problemen in het waterbeheer? In de meeste gevallen niet. Zorg er in ieder geval voor dat de duikers goed vrijgemaakt zijn.
Voor deze twee vormen van sloot schonen is agrarisch natuurbeheer af te sluiten. Overleg met uw contactpersoon bij het agrarisch collectief welk beheer op welke sloten toe te passen is.
Geeft dit problemen met de schouw? Nee, met de schouwcommissie worden afspraken gemaakt welke sloten er meedoen in het agrarisch natuurbeheer.

Zien we binnen 1 jaar al effecten?

In de meeste gevallen nog niet, dat heeft even tijd nodig. Om daar zelf een beeld van te krijgen is deelname aan het project Bloeiende Boerensloot handig. 
Het project draait al een tijdje en daarover is pas geleden een artikel verschenen in Nature Today. Het artikel kunt u hier lezen:| Samen toewerken naar een levendige boerensloot. De conclusie is dat vooral de oeverplanten goed floreren. We zien meer bijzondere soorten in deze oevers. Daarom roepen wij u graag op om ook mee te doen.

Aandacht voor plantensoorten

Sloten met een goede waterkwaliteit zijn van grote waarde voor het leven in en om de sloot, voor (vee)drinkwater en schoon beregeningswater. Waterkwaliteit is meer dan alleen te veel of te weinig voedingsstoffen in de sloot. Ook de aanwezigheid en variatie van oever- en waterplanten spelen hierbij een grote rol (de ecologische waterkwaliteit). Deze planten spelen een rol bij het schonen van de sloot. De aanwezigheid van verschillende water- en oeverplanten zegt iets over de waterkwaliteit. Voedselrijk of voedselarm water bepaalt hoeveel en welke soorten planten er groeien. Kroos en algen groeien heel snel als er veel voedingsstoffen in het water zitten. Daardoor neemt de hoeveelheid zuurstof in het water af en kan er minder licht doordringen in de sloot. Dit heeft negatieve gevolgen voor het waterleven. Drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten maken juist zuurstof in het water. Dat is goed voor de waterkwaliteit.


Meld u aan om mee te meten

Aanmelden kan via het e-mailadres van het agrarisch collectief in uw gebied:

info@collectiefutrechtoost.nl

kantoor@rijnvechtenvenen.nl

info@rijnengouwewiericke.nl

info@collectieflopikerwaard.com

Direct naar het meetformulier Bloeiende boerensloot

Uitleg meten waterkwaliteit

Bekijk de meetresultaten in de viewer

Plaatje Viewer Bloeiende boerensloot

In de viewer ziet u welke metingen de deelnemers aan de Bloeiende boerensloot hebben gedaan. U kunt rechts bovenin bij kaartlagen kiezen voor Metingen Bloeiende boerensloot. Ga op de locatie staan en klik op het bolletje om het meetformulier te openen. Of gebruik de rechter muisknop om het meetformulier te openen.