Uitleg bij het meten van de waterkwaliteit

We willen de waterkwaliteit in het oppervlaktewater beter in beeld krijgen en samen gaan monitoren. Je kiest vaste meetpunten in de buurt van jouw woonadres.

Waarom doen wij dit

Als watergangen niet worden onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht en dat geeft problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg. Door elk jaar de waterkwaliteit te meten, kunnen wij advies geven over hoe dit te verbeteren is.

Schoon en gezond water

Bij een goede kwaliteit zien wij helder water met een diversiteit aan waterplanten. Waterplanten zijn belangrijk voor zuurstof in het water. Ze zijn een schuilplaats en kraamkamer voor waterdieren en vissen. Voor een goede biodiversiteit kijken we naar het doorzicht in het water, de waterdiertjes en de planten in het water en op de oever.

Samen meten

Samen meten is nuttig om kennis over de watergang te verzamelen. Wat zie jij en denk jij dat we aan de watergang kunnen verbeteren? We starten samen met gemeenten en agrariërs pilots en meten samen om te kijken of er een verbeteringen zichtbaar zijn, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied.


Uitleg bij de vragenlijst

Hier vind je de uitleg bij de vragenlijst.

Veldgids waterkwaliteit

Veldgids waterkwaliteit