Inspraak ontwerp-stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem

Gepubliceerd op 6 december 2018

Het ontwerp van de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ ligt van 10 december 2018 tot en met 21 januari 2019 ter inzage. Deze regeling houdt in dat het waterschap subsidie bijdraagt aan éénmalige bovenwettelijke fysieke maatregelen van agrariërs.

Deze maatregelen moeten een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen. Aanleiding voor de inspraak is de evaluatie over het 1e jaar van de regeling, in 2018.

De regeling voor 2019 wordt in de loop van 2019 opengesteld. Nader bericht over de exacte datum volgt.

Aanpassing maatregelen waterkwaliteit

De aanpassingen die betrekking hebben op de waterkwaliteitsmaatregelen betreffen de maximum subsidie van twee populaire maatregelen: veegmachines en drinkbakken. Daarvoor zijn relatief veel aanvragen gedaan. In de ontwerp-regeling is een maximum bedrag van 2.250,- euro per veegmachine opgenomen en 2.100,- per drinkbak, om meer agrariërs en ook andere maatregelen een kans te geven. Ook wordt er tijdelijk subsidie gereserveerd voor agrariërs binnen het gebied van het agrarisch collectief Utrecht-Oost. Zo vergroten we het aantal aanvragen afkomstig uit deze regio.

Aanpassing maatregelen bodemdaling

Het bedrag voor 2019 blijft 100.000,- euro. Voorwaarde is wel dat de  percelen in de laagste 40% van het peilvak liggen. Hiermee leggen we de prioriteit bij de percelen die relatief al het meest zijn gedaald. Door onderwaterdrainage op zo’n locatie aan te leggen, wordt de bodemdaling vertraagd en worden

Veel belangstelling

De subsidieregeling over 2018 werd in enkele dagen overtekend. Met deze animo blijkt de regeling een succes te zijn. Enkele quotes van agrariërs: “De meeste koeien drinken het liefste uit de drinkbak in plaats uit van de sloot. Een enkele koe blijft uit de slootdrinken, voor haar is het nog even wennen.” “De veegmachine bevalt goed. Het erf ligt er nu zeer netjes bij. Wij verwachten hierdoor veel minder erf afspoeling.”


Zie ook

Zie ook

Ontwerp-Stimuleringsregeling ‘Regionaal Partnerschap Water en Bodem’.

Meer informatie

William Neefjes
Projectmedewerker

Voor meer informatie over de ontwerp-regeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem kunt u contact opnemen met projectmedewerker William Neefjes van het waterschap.