Erfafspoeling

Op een boerenerf vinden allerlei activiteiten plaats, bijvoorbeeld de opslag in de kuil en het transport van veevoer. Hierbij kunnen perssappen vrijkomen en ontstaat percolaat. Via erfafspoeling kunnen die in de sloot terecht komen, met gevolgen voor de waterkwaliteit. Het waterschap controleert hierop deze winter.

Het  waterschap voert controles uit op boerenerven, onder andere op erfafspoeling en opslag of lozing van percolaat en perssappen uit voeropslagen. De toevoer van nutriënten is niet goed voor de waterkwaliteit. In het erfafspoelwater zitten naast hoge concentraties nutriënten veel zuurstofbindende stoffen en zwevende bestanddelen. Hierdoor kan het water tijdelijk zuurstofloos worden en zwart kleuren. Met als gevolg dat het waterleven in en rondom de sloot afneemt. Daarom is het belangrijk erfafspoeling te voorkomen.

Wat kunt u doen

Met eenvoudige ingrepen zijn problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. U kunt erfafspoeling verminderen door maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het veegschoon houden en het scheiden van een schoon en vuil erf. Of door perssappen en percolaat in een opslagvoorziening op te slaan.

Ook het aanbrengen van een absorberende onderlaag onder het kuilvoer is een mogelijkheid. Dit bevordert de voederwaarde in het kuilvoer, omdat het perssap niet weg kan stromen. In de meeste gevallen is een absorberende onderlaag van ongeveer 15 tot 20 centimeter voldoende dik. Er zijn diverse absorberende producten: koolzaad, tarwe, gerst, stro, graszaadhooi, luzerne, droge graskuil of gedroogde bietenpulp.

Erfemissiescan

Op erfemissiescan.nl kunt u zelf een scan uitvoeren om uw bedrijf te beoordelen en te kijken welke maatregelen mogelijk zijn. Het is een onafhankelijke site. De gegevens worden niet gedeeld met overheden, zoals het waterschap.

Schoon water

Schoon water is noodzakelijk voor planten en dieren en een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen om in te wonen, werken en recreëren. Om ons water schoon en gezond te krijgen, werken we samen met inwoners, agrariërs en gemeenten aan maatregelen die de waterkwaliteit en de ecologie verbeteren. Iedereen kan en zal hieraan zijn steentje moeten bijdragen, want we kunnen dit als waterschap niet alleen.