Maaikalender

Sinds 2014 volgt het waterschap bij het maaien van watergangen niet meer een kalenderplanning (vaste momenten in het jaar). In plaats daarvan bekijken we per afzonderlijke plek hoe vaak maaien gewenst is en passen we de maaimomenten daar op aan.

Kies uw watergang

Kies in de kaart hieronder de watergang waarvoor u de maaimomenten wilt raadplegen (hoe vaak per jaar en op welke momenten ongeveer). Zoom in tot u de watergang gevonden heeft en klik erop. Wanneer u de naam van de watergang weet, kunt u hier ook direct op zoeken.


Zie ook

Toelichting maaikalender

Het feitelijke maaimoment van een watergang kan van jaar tot jaar verschillen. Op basis van onze ervaring kunnen we wel een indicatie geven van de periode waarin er normaal gesproken maaionderhoud plaats vindt. Op de kaart (maaikalender) is per watergang aangegeven hoe vaak deze volgens ons moet worden gemaaid. Ook is aangegeven in welke periode we verwachten te starten met de zogenaamde maaironde. Een maaironde duurt gemiddeld zo’n 3 weken. In het uitzonderlijke geval dat pas op 30 juni hoeft te worden gestart met maaien kan het dus tot ver in juli duren voordat een watergang daadwerkelijk wordt gemaaid. Nota bene: door de grote afhankelijkheid van externe omstandigheden vallen aan de planning geen rechten te ontlenen.