Duurzaam opdrachtgeverschap

Al ons werk willen we duurzaam uitvoeren. Bij de start van elk project bekijken we verschillende aspecten zoals (her)gebruik van materiaal, energie, ecologie, ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit. Bekijk de voorbeelden van recente projecten:

Gemaal Noord-Linschoten

gemaal noord-linschoten

Het oude gemaal Noord-Linschoten was verouderd en stond vlakbij woningen, wat overlast gaf. Daarom besloten we om een nieuw gemaal op een andere plek te bouwen.

Duurzaamheidsmaatregelen

 • De vijzel is vervangen door een elektrische pomp die stiller en energiezuiniger is;
 • De persleiding is groter uitgevoerd om het stroomverbruik verder terug te dringen;
 • Het gemaal maalt overdag in plaats van ’s nachts, waardoor het van overdag opgewekte groene stroom profiteert;
 • Met de bouw van een vispassage bij het gemaal kunnen vissen weer van en naar de polder zwemmen;
 • Het gemaal verbruikt groen opgewekte stroom;
 • Het terrein is waterdoorlatend en voorzien van wadi`s, waar regenwater kan infiltreren;
 • We hebben extra natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Inlaat de Bree

inlaatdebree

Bij de vernieuwing van de inlaat in polder de Bree moesten we drie stuwen verbreden, een inlaat op een nieuwe plek bouwen en damwanden vervangen.

Duurzaamheidsmaatregelen

 • Van het vrijgekomen materiaal van twee stuwen heeft de aannemer één nieuwe stuw gebouwd;
 • De nieuwe damwand langs de provinciale weg bestaat alleen maar uit hergebruikt materiaal;
 • De nieuwe inlaat is zelfvoorzienend: dit komt door zonnepanelen en accu’s;
 • De inlaat is gerealiseerd op een bestaande betonnen damwand. Hier is een vierkant van 60 x 60 cm ingezaagd. Een nieuwe damwand hebben we dus niet hoeven plaatsen.

Rioolwaterzuivering Leidsche Rijn

terreinoverzicht rwzi Leidsche Rijn

Het afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek zuiveren we voortaan in Leidsche Rijn. Hiervoor is de zuivering Leidsche Rijn aangepast en uitgebreid en zijn rioolgemalen en persleidingen aangelegd.

Duurzaamheidsmaatregelen

 • Door de samenvoeging van deze drie zuiveringen zijn twee terreinen vrijgekomen en kunnen we hulpstoffen en energie efficiënter gebruiken;
 • Met extra fijnzeven halen we cellulose uit het afvalwater; dit kan hergebruikt worden;
 • De nieuwe pompen en beluchters zijn energiezuiniger;
 • Bij de terreininrichting is de hoeveelheid verhard oppervlak zoveel mogelijk beperkt. De onbebouwde delen van het terrein zijn op een natuurvriendelijke manier ingericht;
 • Voor de gevelbekleding van de gebouwen is gebruik gemaakt van een natuurlijk en onderhoudsvrij materiaal, Western Red Cedar hout.

De CO2-prestatieladder en het DOS-maatje: voorbeelden van duurzaam opdrachtgeverschap

Bij De Stichtse Rijnlanden werken we op verschillende manieren aan duurzaam opdrachtgeverschap. Bij aanbestedingen boven de 100.000 euro gebruiken we de CO2-prestatieladder als criterium bij de gunning. En in projecten en beheer en onderhoud gebruiken we het DOSmaatje: de materialenwijzer voor duurzame opdrachtgevers. Lees voor meer inspiratie:

Hoogheemraad Els Otterman van Duurzaamheid leidt je rond door gemaal Meijepolder

Meer informatie

Neem contact op met coördinator Duurzaam Opdrachtgeverschap Arjan Koerhuis: arjan.koerhuis@hdsr.nl