Waterschap gunt klimaatvriendelijke bedrijven voordeel met CO2-prestatieladder

Gepubliceerd op 13 november 2020

Bedrijven die werk maken van klimaatvriendelijk ondernemen hebben binnenkort meer kans op een opdracht van De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap gebruikt per 1 januari 2021 bij aanbestedingen de CO2-prestatieladder als criterium bij de gunning.

De CO2-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2. De Stichtse Rijnlanden zet de ladder in, om zijn ambities op het gebied van duurzaamheid concreet te maken. Hoogheemraad Els Otterman: “We willen als waterschap in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat houdt in dat we dan geen CO2 meer uitstoten bij ons werk. Met het gebruik van de ladder bij onze aanbestedingen zetten we een flinke stap in de goede richting. En niet alleen wijzelf. Veel bedrijven zijn al gecertificeerd, maar ook degenen die dat nog niet zijn, bieden we kansen. Dat is goed voor ons, en ook voor de sector, die zich hiermee kan verbeteren”. De Stichtse Rijnlanden gaat de ladder inzetten bij aanbestedingen boven de 100.000 euro.

De CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van de ladder. Op de website van SKAO (skao.nl) is een lijst te vinden van alle gecertificeerde bedrijven in Nederland en hun plek op de ladder, die uit vijf treden bestaat. Hoe hoger op de ladder een bedrijf staat, hoe groter de korting bij de gunning.

Webinar over de nieuwe manier van aanbesteding en de CO2-prestatieladder

Op 24 november organiseert het waterschap een webinar voor aannemers die meer willen weten over de nieuwe manier van aanbesteden bij De Stichtse Rijnlanden. Dan vertellen Fernand Hoogeveen (coördinator duurzaam opdrachtgeverschap) en Karin Koster (strategisch adviseur inkoop en aanbesteden) hoe dit in zijn werk gaat. Ook komt een vertegenwoordiger van SKAO aan het woord, en een collega-marktpartij deelt zijn eigen ervaringen met de ladder.


Hergebruik van damwandplanken

Hergebruik van damwandplanken uit de Doorslag in Nieuwegein langs de Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede. Het bovenste deel, dat boven water zat, is afgezaagd. Het onderste deel was nog prima en begint aan een tweede leven!