Grondstoffen

Het waterschap werkt met twee belangrijke grondstoffenstromen: bij het zuiveren van afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) en bij het maaien en baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) van watergangen.

Er zit meer in dan we er nu uithalen!

Helpt u mee?

Grondstoffen in afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine)

Afvalwater bestaat voornamelijk uit poep en plas en daarmee ook uit waardevolle grondstoffen als fosfaat, cellulose, bioplastics, vetzuren, biomassa, alginaat en CO2. Bedrijven kunnen deze grondstoffen opnieuw gebruiken. Er zijn vele mogelijke toepassingen: fosfaat als groene meststof voor de landbouw, cellulose voor bouwmaterialen en CO2 voor tuinbouwkassen of de procesindustrie.

Meer informatie: de Energie- en Grondstoffenfabriek.

Grondstoffen in oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen)

Bij het beheren en onderhouden van sloten, plassen en kanalen komt onder andere veel berm- en slootmaaisel vrij. Tot nu toe wordt deze biomassa gestort of als GFT omgezet in compost. Er kan zoveel meer. Er zitten materialen, chemicaliën, brandstoffen en energie in. Het waterschap is geen marktpartij, maar we zien wel kansen om grondstoffen te winnen.

Heeft u een goed idee? Meld het bij onze coördinator grondstoffen: Wim.Heijbroek@hdsr.nl .

bioplastics_smal


Praktijkproef Bioraffinage

praktijkproef Bioraffinage

Is het mogelijk is om vezels, eiwitten en andere waardevolle grondstoffen uit biomassa zoals vederkruid te winnen? Uit onze praktijkproef blijkt dat het kan, maar er zijn nog veel vragen rondom schaalgrootte en afzet van de gewonnen grondstoffen.

Meer informatie

Neem contact op met Wim Heijbroek, coördinator Grondstoffen: Wim.Heijbroek@HDSR.nl