Waterbergingslocatie Hooge Boezem Achter Haastrecht stroomt vol met water

Gepubliceerd op 25 augustus 2014

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden test vandaag het waterbergingsgebied polder Hooge Boezem in Haastrecht. Vanmorgen is de calamiteitenduiker opengedraaid. Deze ligt in het zuidelijk deel van het gebied en staat in verbinding met het riviertje de Vlist .
Binnen een tijdsperiode van 48 uur wordt gecontroleerd ruim 70.000 m3 water ingelaten.

Het piekwaterbergingsgebied is aangelegd om in tijden van zeer hoog water op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, maximaal 73.000 m3water te kunnen bergen. Naar verwachting zal dit eens in de vijf jaar plaatsvinden.