Waterschap test waterbergingslocatie Hooge Boezem in Haastrecht

Gepubliceerd op 14 augustus 2014

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de polder Hooge Boezem ingericht als piekwaterbergingsgebied, in combinatie met natuurontwikkeling. De werkzaamheden zijn begin april 2014 afgerond. Maar werkt het gebied ook zoals het is bedoeld? Op maandag 25 augustus 2014 gaat het waterschap het waterbergingsgebied testen. Binnen een tijdsperiode van 48 uur zal gecontroleerd ruim 70.000 m3 water worden ingelaten.

Het piekwaterbergingsgebied is aangelegd om in tijden van zeer hoog water op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, maximaal 73.000 m3 water te kunnen bergen. Naar verwachting zal dit eens in de vijf jaar plaatsvinden.

Van plan naar test

Nu de aanleg van de waterbergingslocatie is afgerond, is het waterschap benieuwd of het ook naar behoren werkt. Vandaar dat op 25 en 26 augustus een test plaatsvindt. De test moet een antwoord geven op vragen als: werkt het gebied zoals bedacht, hoe lang duurt het precies voordat het gehele gebied de maximale waterberging heeft bereikt, stromen de drie deelgebieden volledig vol en werken alle aangebrachte waterschapskunstwerken, zoals inlaten en stuwen naar behoren?

De uitvoering van de test

Volgens de huidige planning start het waterschap 25 augustus ’s ochtends om 7:30 uur met het opendraaien van de calamiteitenduiker, gelegen in het zuidelijk deel van het gebied en in verbinding met het riviertje de Vlist. Vanaf dat moment zal de polder de Hooge Boezem volstromen met water.
Gemaal de Hooge Boezem in Haastrecht zal dan automatisch meer water uit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Vlist inlaten. Op zowel de Vlist als de gekanaliseerde Hollandsche IJssel zal dit leiden tot hogere stroomsnelheden.
Als veiligheidsmaatregel zal het waterschap ter hoogte van de ingang van de calamiteitenduiker, in de Vlist, boeien aanbrengen. Ook op deze locatie worden met name tijdens de eerste uren van de test, hogere stroomsnelheden verwacht.

Waterschap alert

Naar verwachting duurt de test ca. 48 uur. Gedurende deze periode zal het waterschap de ontwikkelingen nauwlettend volgen en, indien noodzakelijk, aanpassingen dan wel herstelwerkzaamheden uitvoeren. Als de maximale opslagcapaciteit van de polder is bereikt, zal het water gecontroleerd worden afgelaten en worden teruggepompt naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit gebeurt via gemaal De Keulevaart.
Aan het einde van de test gaat het waterschap het functioneren van de waterberging evalueren. Ook zullen indien mogelijk nog laatste aanpassingen plaatsvinden.

Planning afhankelijk van weersomstandigheden

De bovengenoemde planning heeft nog een klein voorbehoud. Indien er sprake is van langdurige droogte en er onvoldoende water beschikbaar is om de polder Hooge Boezem open te zetten, zal het waterschap de test uitstellen.