Melden van incident of overlast

Een incident melden

Ziet u er ergens een waterpeil dat te hoog of juist te laag staat? Stroomt ergens het water niet goed door omdat er een verstopping is of ziet u ergens dode vissen of andere dode dieren drijven? Dreigt er een overstroming? Neem dan contact op met het waterschap. We zijn hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.

Telefonisch

Bel (030) 634 57 00.

Online

Let op: buiten kantooruren en in het weekend wordt uw digitale melding de eerstvolgende werkdag bekeken.

Calamiteit

Dreigt er een overstroming? Ziet u een scheur in de dijk? Of is het water ernstig vervuild? Bel dan direct het waterschap!

Melden tijdens kantooruren

(030) 634 57 00

Melden buiten kantooruren en in het weekend

(030) 634 57 00

Grondwateroverlast

Doordat het de laatste periode erg nat is, doen veel bewoners melding bij het waterschap over grondwateroverlast, bijvoorbeeld over water in de kelder of kruipruimte. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van grondwateroverlast op uw eigen perceel. Voor vragen over grondwateroverlast kunt u terecht bij uw gemeente.

Geuroverlast zuivering Utrecht

Alle meldingen van geuroverlast worden in behandeling genomen door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. U kunt de melding telefonisch doen via 0800 – 0225510 (dag en nacht bereikbaar) of het milieuklachtenformulier op de website van de RUD Utrecht invullen.

Op de pagina Geuroverlast rioolwaterzuivering Utrecht vindt u meer informatie.

Klacht over het waterschap

Vindt u dat u slecht behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder van ons waterschap? Of vindt u dat u door ons onjuist geïnformeerd bent? Meld dit dan.

Muskusratten

Heeft u een muskusrat gezien? Meld het telefonisch via (030) 634 57 56 of meld het online.