Melden van incident of overlast

Een incident melden

Ziet u er ergens een waterpeil dat te hoog of juist te laag staat? Stroomt ergens het water niet goed door omdat er een verstopping is of ziet u ergens dode vissen of andere dode dieren drijven? Neem voor deze en andere niet-spoedeisende zaken dan contact op met het waterschap.

Telefonisch

Bel (030) 634 57 00. Dit kan tijdens kantooruren (van 8.30 tot 17.00 uur).

Online

Calamiteit

Dreigt er een overstroming? Ziet u een scheur in de dijk? Of is het water ernstig vervuild? Bel dan direct het waterschap!

Melden tijdens kantooruren

(030) 634 57 00

Melden buiten kantooruren en in het weekend

(030) 634 57 00

Geuroverlast zuivering Utrecht

Alle meldingen van geuroverlast worden in behandeling genomen door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. U kunt de melding telefonisch doen via 0800 – 0225510 (dag en nacht bereikbaar) of het milieuklachtenformulier op de website van de RUD Utrecht invullen.

Op de pagina Geuroverlast rioolwaterzuivering Utrecht vindt u meer informatie.

Klacht over het waterschap

Vindt u dat u slecht behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder van ons waterschap? Of vindt u dat u door ons onjuist geïnformeerd bent? Meld dit dan.

Muskusratten

Heeft u een muskusrat gezien? Meld het telefonisch via (030) 634 57 56 of meld het online.