Eerdere versies Keur en Leggers

Oude versies van de Keur en Leggers mét interactieve digitale kaarten worden op deze pagina bijgehouden. We verwijzen hierbij in principe naar de officiële publicatie op decentraleoverheid.nl en naar onze eigen website voor de bijbehorende digitale kaarten. Oude versies zonder digitale kaarten zijn opgenomen in het papieren archief van het waterschap.

Keur 2018, aangepast 2021

Geldig van 7 mei 2021 tot 16 februari 2023.

Keur 2018, aangepast 2020

Geldig van 1 mei 2019 tot 7 mei 2021. De Keur bestaat uit verschillende documenten en kaarten. Op 18 juni 2020 zijn de Uitvoeringsregels aangepast.

Legger primaire waterkeringen langs Neder-Rijn en Lek 2003, aanpassing 2019

Geldig van 13 november 2003 tot 7 mei 2021. Op 1 mei 2019 zijn leggerzones gewijzigd.

Legger oppervlaktewateren 2018

Geldig van 1 mei 2019 tot 7 mei 2021.

Legger oppervlaktewateren 2012

Geldig van 24 oktober 2012 tot 1 mei 2019.

Legger voor de regionale waterkeringen 2011

Geldig van 4 juni 2011 tot 7 mei 2021.