Gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn - wat is er toegestaan?

Ons werk

Voldoende, schoon water en waterveiligheid is waar team Toezicht en Handhaving voor staat. Controle of de regels worden nageleefd helpt om dit te waarborgen. Voor de Kromme Rijn in het bijzonder, dit heeft mede te maken met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hier staan afspraken in die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is.

Voorbereid varen

Algemene informatie over vaarregels en tips als u wilt varen op water in beheer van De Stichtse Rijnlanden.

Nieuwsbericht november 2022 - Vergunningplicht Kromme Rijn vervalt, voorwaarden blijven gelden

Een vergunning aanvragen is niet meer nodig voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. De vergunningplicht voor het varen op de benedenloop van de Kromme Rijn is geschrapt uit de Keur. De voorwaarden die eerst in de vergunning werden opgenomen, blijven nog steeds gelden. Deze regels zijn opgenomen in het verkeersbesluit voor de Kromme Rijn. Ook voor het gemotoriseerd varen op de bovenloop van de Kromme Rijn veranderen de regels niet. Dit blijft verboden.

In de toekomst worden er mogelijk strengere eisen gesteld aan het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. Het waterschap is met de gemeenten Bunnik en Utrecht in gesprek over een verbod op varen met een brandstofmotor. Dan wordt gemotoriseerd varen alleen toegestaan met een elektrische motor.

Gemotoriseerde vaartuigen op de Kromme Rijn

Bovenloop van de Kromme Rijn

Op de bovenloop van de Kromme Rijn, vanaf de stuw in Werkhoven tot en met Wijk bij Duurstede, geldt een algeheel verbod voor varen met gemotoriseerde vaartuigen. Hier is het dus verboden om te varen met een benzine-, diesel- of elektrische motor.

Waarom geldt het verbod?

De Kromme Rijn is een bijzonder water vanwege de aanvoer van water, maar ook vanwege de functie die het heeft voor flora en fauna. Gemotoriseerd varen heeft als gevolg dat er golfslag ontstaat die de (natuurvriendelijke) oevers beschadigen. Daarnaast veroorzaakt de beweging van de schroef voor omwoeling van de bodem. Hierdoor wordt het water troebel en krijgen waterplanten minder zonlicht en sterven af. Beiden hebben een negatief effect op de kwaliteit van het leven in het water.

Benedenloop van de Kromme Rijn

Op de benedenloop van de Kromme Rijn, vanaf de Waterlinieweg in Utrecht tot de stuw in Werkhoven, is gemotoriseerd varen alleen toegestaan, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • Maximale afmetingen en diepgang voor vaartuigen voor particulier gebruik zijn:
  • lengte: 10,00 meter;
  • breedte: 3,00 meter;
  • hoogte: 1,80 meter;
  • diepgang 0,80 meter.
 • Maximale afmetingen en diepgang voor vaartuigen voor bedrijfsmatig gebruik zijn:
  • lengte: 14,00 meter;
  • breedte: 4,00 meter;
  • hoogte: 1,80 meter;
  • diepgang 0,80 meter.
 • Er mag uitsluitend gevaren worden op de hoofdstroom van de Kromme Rijn (dus niet op de nevengeulen).
 • De snelheid waarmee het vaartuig wordt voortbewogen, bedraagt niet meer dan 6 km per uur.
 • Varen is alleen toegestaan tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Kaart Kromme Rijn blauwe lijn is de benedenloop en rode lijn is de bovenloop

Op de kaart

Blauwe lijn - De benedenloop van de Kromme Rijn loopt vanaf de Waterlinieweg in Utrecht tot De stuw in Werkhoven. Hier is gemotoriseerd varen alleen toegestaan, als voldaan wordt aan de geldende voorwaarden.

Rode lijn - De bovenloop van de Kromme Rijn loopt vanaf De stuw in Werkhoven tot en met Wijk bij Duurstede. Hier geldt een algeheel verbod voor varen met gemotoriseerde vaartuigen. Hier is het dus verboden om te varen met een benzine-, diesel- of elektrische motor.

Meest gestelde vragen over het varen op de Kromme Rijn