Belastingen

Waterschapsbelasting 2022

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met dit geld doet het waterschap belangrijk werk: we zuiveren het afvalwater, onderhouden de dijken en regelen het waterpeil. Het uitvoeren van deze taken kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied.

Direct zaken doen

Het heffen en innen van de waterschapsbelastingen gebeurt door de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

Met vragen over uw aanslag waterschapsbelastingen kunt u contact opnemen met de collega's van de BghU.

Waar gebruikt het waterschap uw belastinggeld voor?

Wilt u meer weten over hoe we het belastinggeld besteden? Bekijk dan onderstaande animatie waarin we meer vertellen over onze taken.

900 jaar Waterbeheer

In 2022 is het 900 jaar geleden dat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede is afgedamd. Het ‘officiële’ begin van het waterbeheer in ons gebied. Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties hier veilig kunnen wonen, werken en recreëren, zullen we samen moeten werken aan waterbeheer.

900jaarwaterbeheer

Steeds meer mensen dragen bij aan schoon en voldoende water. Dat is makkelijker dan u denkt. Hieronder ziet u wat het waterschap doet en hoe inwoners uit ons gebied rondom hun huis en in hun omgeving waterbewust bezig zijn.

Bloemrijke dijken voor meer biodiversiteit

Bloemrijke dijken zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, ze zijn ook goed voor de veiligheid van de dijk. In het filmpje hiernaast legt Claudia van Ackooij, expert waterkeringen, uit hoe dat zit.

Ook u kunt iets doen om de biodiversiteit te vergroten en waterbewust bezig te zijn. Een sedumdak op uw huis of schuur of een geveltuin langs uw woning vergroten de biodiversiteit, houden het water vast én geven verkoeling tijdens warme zomers.

Wist u dat u voor duurzame en watervriendelijke initiatieven subsidie kunt aanvragen bij het waterschap?

Meer informatie over de subsidieregeling en tips om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat vindt u via een van de onderstaande links.

Waterbaas Claudia op de bloemrijke dijk

Een dijk met veel bloemen en kruiden is beter bestand tegen erosie, dan een dijk met alleen een grasmat. De ene plant wortelt breed, de ander wortelt juist diep. Samen zorgen die planten ervoor dat er een beschermende laag ontstaat, waardoor de dijk sterker wordt.

Waterbaas Annemiek schept afval uit het water

(plastic) Afval in het water is slecht voor de planten en dieren die daar leven. Door net als Annemieke het afval te verwijderen draagt u bij aan schoon en gezond water.

Schoon en gezond water voor iedereen: meet je mee?

Wonen en werken aan het water, recreëren op of langs het water. We genieten er graag van. Maar hoe schoon en gezond is dat water? Het waterschap onderzoekt de waterkwaliteit van sloten, kanalen en weteringen. Bent u benieuwd naar de waterkwaliteit in uw woonomgeving? En welke planten en dieren er in het water leven? Doe dan mee met één van de samen-meten-projecten en meld u aan!

Voorkomen van wateroverlast

Het waterschap vangt op steeds meer plekken overtollig regenwater op. Zo zijn we goed voorbereid op droge perioden. Tegelijkertijd kunnen we in onze bergingsgebieden tijdelijk water opvangen bij extreme regenval. Daarmee voorkomen we wateroverlast.

Steeds meer mensen halen tegels uit de tuin om regenwater op te vangen. Ook in de tuin van Renske Siemens zijn de tegels vervangen door groen. Het regenwater dat op beplanting terechtkomt, kan in de bodem wegzakken. Zo voorkomt u wateroverlast in uw tuin.

Waterbaas Renske vervangt haar tegels voor groen