Gemeente De Bilt en waterschap werken samen aan waterkwaliteit

Gepubliceerd op 13 januari 2015

De gemeente De Bilt gaat in 2015 aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit in het Van Boetzelaerpark. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betaalt hier € 30.000 aan mee, vanuit de regeling ‘Impuls Kwaliteitswater in de Stad’. Met deze regeling stimuleert het waterschap maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in stedelijk gebied. Wethouder Anne Brommersma en hoogheemraad Guus Beugelink hebben de bijdrage op 12 januari 2015 bevestigd door het ondertekenen van een overeenkomst.

Verbeteren waterkwaliteit Van Boetzelaerpark

De Bilt gaat het water in het Van Boetzelaerpark koppelen aan de Biltse Grift, via een nieuwe watergang en extra waterpartijen met natuurvriendelijke oevers. Hierdoor wordt het water in het park minder voedselrijk en dat is weer beter voor de waterkwaliteit. Door de maatregel kan er bovendien in droge tijden water vanuit de Biltse Grift ingelaten worden. Op dit moment wordt het watertekort aangevuld met tankwagens. “Samen met het waterschap geven we de waterkwaliteit in De Bilt met dit project een mooie impuls”, aldus wethouder Brommersma.

In het voorjaar nodigt de gemeente De Bilt omwonenden en andere geïnteresseerden uit om hen over de aanpassingen in het park te informeren.

Europese Kaderrichtlijn Water

Het inhoudelijk kader voor de Impuls Kwaliteitswater is de Europese Kaderrichtlijn Water: het geld is bestemd voor maatregelen die de ecologische of fysisch-chemische toestand van het water verbeteren. In de praktijk gaat het vaak om het oplossen van knelpunten als stank, kroos en dode vissen. Tot en met 2020 stelt het waterschap hiervoor ieder jaar in totaal € 300.000 ter beschikking.

In 2015 krijgen de gemeenten De Bilt, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist een bijdrage. Het gaat in totaal om 14 verschillende projecten: de aanleg van natuurvriendelijke oevers en waterplanten, voorzieningen om de doorstroming van water te verbeteren en het herinrichten van watergangen en poelen.


Wethouder Anne Brommersma (li) en hoogheemraad Guus Beugelink na het ondertekenen van de overeenkomst