Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk

Het eiland in vogelvlucht

Het Eiland van Schalkwijk, een gebied van circa 3.300 hectare, wordt omgeven door water. De Lek aan de zuidzijde, het Amsterdam-Rijnkanaal aan de noordoostzijde en aan de westzijde het Lekkanaal.

Het grootste deel van het plangebied ligt binnen de gemeente Houten. Bedrijventerrein ’t Klooster ligt in de gemeente Nieuwegein en het meest oostelijke deel van het plangebied ligt binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. De Lekdijk, de uiterwaarden en het Amsterdam Rijn-Kanaal (met bij behorende kering) behoren niet tot het plangebied.

Aan de ontginningsassen liggen de lintdorpen Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Verspreid in het gebied komen enkele natuurgebieden voor maar het overgrote deel van het eiland heeft de functie landbouw. Op het eiland komt zowel veeteelt als fruitteelt voor. Fruitteelt vindt men voornamelijk op de hogere stroomruggen en veeteelt op de lager gelegen komgronden.

Wat is een raamwaterplan?

Voor het Eiland van Schalkwijk heeft het waterschap in 2015 een raamwaterplan vastgesteld. Actuele knelpunten in het watersysteem, deadlines voor wettelijke wateropgaven, maar ook plannen en projecten van gebiedspartners vormde de aanleiding om een raamwaterplan op te stellen. Het plan geeft inhoudelijke, programmatische en financiële kaders, waarmee het waterschap wil gaan werken bij het uitwerken van integrale deelplannen. De deelplannen bevatten uiteindelijk de concrete maatregelen waarmee onze opgaven ten aanzien van het watersysteem worden ingevuld.

Onderverdeling in deelgebieden

  • Wijk bij Duurstede (dit worden linkjes)
  • Pothoek
  • Blokhoven
  • Vuylcop
  • Tull en `t Waal
  • Het Klooster

Op het kaartje ziet u waar de deelgebieden liggen in het gebied.

Projecten

volgen