Sloop van de oude installatie

Nu de nieuwe rioolwaterzuivering in gebruik is, is de oude niet meer nodig. De sloop van de oude rioolwaterzuivering stond gepland voor september 2020. Vanwege de stikstofproblematiek is dit niet haalbaar gebleken. De sloop zal op z'n vroegst in 2021 plaatsvinden.

Voorbereiding

Omdat de zuivering in een bebouwde omgeving staat, is het beperken van hinder (stof, trillingen en geluid) voor ons een belangrijke eis. De aannemer wordt verplicht om hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Eerdere sloopwerkzaamheden

In 2017 waren er ook sloopwerkzaamheden op het zuiveringsterrein. Een deel van de oude zuivering is toen gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe zuivering. Ook zijn toen het oude kantoorgebouw en het bovengrondse deel van de slibvergistingtanks verwijderd (zie filmpje).


Video: sloop oude zuivering Utrecht en slibgistingstanks

Met een grote hap uit het kantoorgebouw startte op 19 januari 2017 de sloop van enkele onderdelen van de rioolwaterzuivering in Utrecht.